X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 20 ta’ Jannar 2019

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Ippubblikat id-Dokument Finali tas-Sinodu tal-Isqfijiet dwar iż-żgħażagħ
 • Il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2019
  Fil-Panama l-Papa se jsib Knisja li taqdi lil kulħadd u ma twarrab lil ħadd
 • L-Iżvilupp Sostenibbli għall-Gżejjer Maltin: Il-Viżjoni għall-2050
  L-edukazzjoni: kruċjali biex ikollna sostenibbiltà
 • Fik insib l-għaxqa tiegħi
 • Id-deheb, l-inċens u l-mirra fil-ħajja tal-miżżewġin
 • Marija: t-triq tal-Knisja
 • Relazzjonijiet Ġudeo-Kristjani
  Anniversarji li rridu niftakru
 • Il-Papa Franġisku u r-relazzjonijiet inter-reliġjużi
 • Il-Qorti Suprema tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-każ tal-ewtanasja minħabba d-dipressjoni
 • Bniedma umli u intelliġenti
 • Il-konkretezza tal-karità, tal-fidi u tal-Knisja
 • Il-virtù tal-onestà
 • L-Epifanija tal-imħabba universali
 • Pariri tal-Papa Franġisku għall-Familja
 • Berikni j’omm
 • Arka ta’ Noè
  Ir-‘Rerum Novarum’ u aħna x-xjuħ
 • Anniversarji mużikali marbuta mas-sena 2019
 • Ħsibijiet mill-Enċiklika tal-Papa Franġisku, ‘Laudato Si’
  Il-ħtieġa tal-ilma
 • Kull komunità li ma tagħtix prijorità lill-ġenerazzjoni żagħżugħa tmut

Leave a Reply

%d bloggers like this: