Ġesù ġie minn għand il-Missier b’missjoni

42. Is-Sibt wara s-Sitt Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Ġejt mingħand il-Missier u ġejt fid-dinja. Se nerġa’ nħalli d-dinja u mmur għand il-Missier (Ġw 16, 28).

Kull bniedem li hawn fid-dinja jiftakar fl-antenati tiegħu, almenu dawk li jiftakar f’ħajtu u jkunu mietu. Imma hemm min ġie fid-dinja għal xejn, għax telaq b’idejh vojta, u ngħidulu “miskin”, għax kien jeżisti biss. Continue reading “Ġesù ġie minn għand il-Missier b’missjoni”