It-tlugħ fis-sema ta’ Marija u l-Ewkaristija

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Il-Verġni Marija ma ratx it-taħsir tal-qabar u ttellgħet fis-sema bir-ruħ u l-ġisem. Il-persuna ta’ Marija li serviet bħala l-ewwel tabernaklu ewkaristiku kien xieraq li bħal binha Ġesù tqum mill-imwiet. Continue reading “It-tlugħ fis-sema ta’ Marija u l-Ewkaristija”

Ir-Regola ta’ San Benedittu

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Il-Knisja tfakkar lil San Benedittu fil-11 ta’ Lulju

Il-Knisja tiċċelebra l-festa ta’ San Benedittu, patrun tal-Ewropa, fil-11 ta’ Lulju. Ikun xieraq li f’dan il-jum nirriflettu ftit fuq ir-regola u li huwa kiteb u l-messaġġ tagħha għad-dinja ta’ llum.

San Benedittu u r-regola
San Benedittu twieled f’Norcia, fl-Umbrija, għall-ħabta tas-sena 480 u studja ġewwa Ruma. Wara qabad il-ħajja ta’ eremita fl-inħawi ta’ Subiaco, fejn ġabar xi dixxipli madwaru u mbagħad mar Cassino. Hemm bena monasteru u kiteb regola li tferrxet ma’ kullimkien. Bir-raġun kollu jista’ jissejjaħ missier il-monastiċiżmu tal-punent. Continue reading “Ir-Regola ta’ San Benedittu”

Id-Demm ta’ Kristu

Kitba ta’ Angelo Xuereb – Ix-xahar ta’ Lulju huwa dedikat propju għad-Demm ta’ Kristu …

Nistgħu niżviluppaw teologija tad-demm ta’ Kristu mingħajr ma naqgħu fl-esaġerazzjonijiet filwaqt li nibbażaw kollox fuq l-Bibbja.

Fil-poplu Lhudi kien hemm l-idea li l-ħajja tinsab fid-demm. L-idea tagħhom kienet li l-ħajja tinsab fid-demm tal-bniedem jew tal-annimal. Din l-idea nsibuha tidwi sa mill-ktieb tal-Ġenesi “Qal il-Mulej: x’għamilt? Isma’! id-demm ta’ ħuk jgħajjat lejja mill-art; għalhekk misħut int, bgħid mill-art li fetħet fommha biex tilqa’ d-demm ta’ ħuk minn idejk” (Ġen 4,10). Jekk ninnutaw  f’din is-sentenza  l-kelma demm hija msemmija darbtejn. Id-demm ta’ Abel huwa wkoll figura tad-demm ta’ Kristu. L-awtur tal-ittra lil-Lhud iqabbel id-demm ta’ Abel ma’ dak ta’ Kristu “lejn Ġesù, medjatur ta’ rabta gdida, u lejn id-demm tat-tisfija li jitkellem aħjar minn dak ta’ Abel” (Lh  12,24). Continue reading “Id-Demm ta’ Kristu”