L-Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin

Għall-okkażjoni ta’ Ħadd il-Kelma ta’ Alla, li ser ikun imfakkar il-Ħadd 26 ta’ Jannar 2020, qegħdin nippublikaw sensiela ta’ tliet artikli qosra fuq l-Ittri ta’ San Pawl lir-Rumani, lill-Korintin u lill-Galatin.

San Pawl kiteb żewġ ittri lill-Korintin. Ta’ min isemmi li l-ewwel ittra hija waħda mill-ittri l-kbar li kiteb dan l-Appostlu. Continue reading L-Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin

L-Ittra ta’ San Pawl lill-Galatin

Għall-okkażjoni ta’ Ħadd il-Kelma ta’ Alla, li ser ikun imfakkar il-Ħadd 26 ta’ Jannar 2020, qegħdin nippublikaw sensiela ta’ tliet artikli qosra fuq l-Ittri ta’ San Pawl lir-Rumani, lill-Korintin u lill-Galatin.

L-Ittra lill-Galatin hija ittra importanti li kiteb l-Apppostlu Pawlu. Turi tajjeb ħafna l-karattru tiegħu. Continue reading L-Ittra ta’ San Pawl lill-Galatin

L-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani

Għall-okkażjoni ta’ Ħadd il-Kelma ta’ Alla, li ser ikun imfakkar il-Ħadd 26 ta’ Jannar 2020, qegħdin nippublikaw sensiela ta’ tliet artikli qosra fuq l-Ittri ta’ San Pawl lir-Rumani, lill-Korintin u lill-Galatin.

L-Ittra lir-Rumani hija waħda mill-isbaħ ittri li l-Appostlu missierna San Pawl ħallielna. Din ġiet milqugħa mill-Knisja u ddaħħlet fil-Bibbja. Continue reading L-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani