IT-TBATIJA GĦAL KRISTU ĠĠIBILNA FERĦ

28. Is-Sibt wara r-Raba’ Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Iżda d-dixxipli kienu mimlijin bil-ferħ u bl-Ispirtu s-Santu ( Atti 13, 52).

Naraw qabelxejn il-kuntest ta’ dan il-vers. San Pawl u San Barnaba kienu jippredkaw l-Vanġelu iżda l-Lhud qajmu persekuzzjoni kontrihom tant li tkeċċew ‘il barra minn Antijokja ta’ Pisidja. Titkeċċa ‘l barra minn ġo belt, bit-tgħajjir u ż-żufjett, mhix esperjenza sabiħa … Continue reading “IT-TBATIJA GĦAL KRISTU ĠĠIBILNA FERĦ”

ĠESÙ HUWA T-TRIQ EWLENIJA TAGĦNA

27. Il-Ġimgħa wara r-Raba’ Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Wieġbu Ġesù: “Jiena hu t-Triq, is-Sewwa u l-Ħajja. Ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux bija” (Ġw 14, 6).

Dan il-ħsieb għandu jfakkarna li Ġesù huwa l-unika triq li twassalna għand il-Missier. Meta Alla bagħat lil Kristu, tana l-verità kollha “biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem” (Ġw 3, 15). Continue reading “ĠESÙ HUWA T-TRIQ EWLENIJA TAGĦNA”

ALLA HUWA ĦANIN

25. L-Erbgħa wara r-Raba’ Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Għax jiena ma ġejtx biex nagħmel ħaqq mid-dinja, iżda biex insalva lid-dinja (Ġw 12, 47).

Ġesù qiegħed jgħidilna f’dan il-vers li huwa ma ġiex biex jagħmel ħaqq mid-dinja imma biex isalva lill-bnedmin. U proprju din kienet il-missjoni ta’ Ġesù li jħabbeb lill-bniedem ma’ Alla permezz tal-inkarnazzjoni, ħajja, passjoni u mewt tiegħu. Min għandu l-idea li Alla qiegħed hemm biss biex jikkastiga u dak li jkun jgħix fil-biża’ li jintilef, għadu ma skopriex l-imħabba ta’ Alla. Continue reading “ALLA HUWA ĦANIN”