It-talb ma jagħmilx maġija

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Alla jisma’ t-talb ta’ kull bniedem li hawn fid-dinja u b’mod jew ieħor ser jgħinu żgur.

Iżda t-talb ma jagħmilx maġija. Kważi ta’ kull jum nirċievi emails b’kontenut veru tajjeb li jikkonsisti fi xbiehat ta’ Kristu, tal-Verġni Marija u tal-qaddisin. Iżda fl-aħħar ikun hemm l-invit biex inti tibgħat din l-email lill-persuni oħra u hekk taqla’ żgur xi grazzja. Continue reading “It-talb ma jagħmilx maġija”

Ix-Xjenza u l-Fidi

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Qegħdin fi żmien meta x-xjenza u t-teknoloġija qegħdin jagħmlu passi ta’ ġgant. Ikun xieraq li nagħtu ħarsa nisranija lejn dawn il-mezzi.

Ix-xjenza turina l-kobor ta’ Alla. Turina kif jaħdem aktar eżatt l-univers u l-bniedem. Iżda jista’ jiġri li lil xi wħud ix-xjenza ttellfilhom il-fidi. Dan jiġri meta jħarsu lejn l-univers u l-bniedem b’mod materjalistiku. Jibdew jaraw liġijiet fissi u li jaħdmu mingħajr l-intervent ta’ Alla. Continue reading “Ix-Xjenza u l-Fidi”

It-tlugħ fis-sema ta’ Marija u l-Ewkaristija

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Il-Verġni Marija ma ratx it-taħsir tal-qabar u ttellgħet fis-sema bir-ruħ u l-ġisem. Il-persuna ta’ Marija li serviet bħala l-ewwel tabernaklu ewkaristiku kien xieraq li bħal binha Ġesù tqum mill-imwiet. Continue reading “It-tlugħ fis-sema ta’ Marija u l-Ewkaristija”