L-Ispirtu s-Santu jġib il-għaqda

50. Għid il-Ħamsin

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Għaddew ħamsin ġurnata mill-festa tal-Għid u llum qegħdin niċċelebraw l-inżul tal-Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli.

L-Atti tal-Appostli jgħidilna li l-Appostli kienu miġbura f’post wieħed u f’daqqa waħda ġie mis-sema bħal riħ qawwi u mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin. U dehrulhom ilsna qishom tan-nar li qagħdu fuq kull wieħed minnhom. Din kienet il-miġja tal-Ispirtu s-Santu li Ġesù kien wegħidhom qabel ħalliehom. Dakinhar dehret fil-beraħ il-Knisja. Continue reading L-Ispirtu s-Santu jġib il-għaqda

Il-ġrajjiet ta’ Kristu u l-Vanġeli

44. Is-Sibt wara s-Seba’ Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Li kieku wieħed jikteb kollox ħaġa ħaġa, naħseb li anqas id-dinja stess ma kienet tesagħhom il-kotba li kienu jinkitbu (Ġw 21, 25).

Mhux ser nidħol fid-dettall letterarju/metaforiku ta’ kif ifissru l-Biblisti dan il-vers. L-importanti mhux kemm tesa’ kotba d-dinja (!) imma kemm id-dinja hija lesta li timtela’ bit-tagħlim tal-Vanġelu. Continue reading Il-ġrajjiet ta’ Kristu u l-Vanġeli

Ġesù jaħtar lil San Pietru bħala kap tal-Knisja

44. Il-Ġimgħa wara s-Seba’ Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Irgħa n-nagħaġ tiegħi (Ġw 21, 17)

Din hija silta qasira li tfisser ħafna. Jekk neħduha fil-kuntest naraw li Ġesù staqsa lil San Pietru għal tliet darbiet jekk iħobbux. Għall-ewwel tweġiba fl-affermattiv, Ġesù qallu biex jieħu ħsieb il-ħrief tiegħu. Għaż-żewġ mistoqsijiet oħrajn jekk iħobbux, meta Pietru wieġeb fl-affermattiv mill-ġdid, Ġesù qallu biex jirgħa n-nagħaġ tiegħu. Continue reading Ġesù jaħtar lil San Pietru bħala kap tal-Knisja

Ġesù jwiegħed l-Ispirtu s-Santu

44. Il-Ħamis wara s-Seba’ Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Madankollu ngħidilkom is-sewwa: jaqblilkom li jiena mmur; għaliex jekk ma mmurx, id-Difensur ma jiġix għandkom (Ġw 16, 7).

Qegħdin noqorbu lejn Pentekoste, jiġifieri Għid il-Ħamsin, meta l-Knisja tiċċelebra l-inżul tal-Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli. F’dan il-vers naraw lil Ġesù juri l-ħtieġa u r-raġuni għala se jmur lejn is-Sema: biex jibgħatilhom “Id-Difensur.” Continue reading Ġesù jwiegħed l-Ispirtu s-Santu

Ġesù jrid li l-Insara jkunu magħquda

44. L-Erbgħa wara s-Seba’ Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Missier qaddis, ħarishom f’ismek dawk li inti tajtni, biex ikunu ħaġa waħda bħalna (Ġw 17, 11).

Aħna l-Insara nemmnu f’Alla fi tliet persuni; jiġifieri l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. It-tliet persuni huma ndaqs u komunità ta’ mħabba u ta’ għaqda. It-Trinità hija għaqda ta’ mħabba perfetta f’Alla wieħed. Continue reading Ġesù jrid li l-Insara jkunu magħquda