Riflessjoni għall-Jum il-Missjoni

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Fit-tielet Ħadd ta’ Ottubru, il-Knisja tiċċelebra l-Ġurnata Missjunarja. Dan tagħmlu sabiex tfakkarna fid-dmir missjunarju tagħna.

Infatti l-kelma ‘missjoni’ ġejja mill-kelma Latina ‘mittere’ li tfisser tibgħat. Intużat din il-kelma billi min imur ixandar il-Vanġelu, ma jagħmilx dan minn rajh iżda għax ikun mibgħut mill-Knisja. Mod kif nesprimu din ir-realtà hija li meta wieħed iħalli pajjiżu fuq xogħol missjunarju qabel jitlaq jingħata s-salib b’mod solenni. Continue reading Riflessjoni għall-Jum il-Missjoni

L-Ispirtu s-Santu jġib il-għaqda

50. Għid il-Ħamsin

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Għaddew ħamsin ġurnata mill-festa tal-Għid u llum qegħdin niċċelebraw l-inżul tal-Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli.

L-Atti tal-Appostli jgħidilna li l-Appostli kienu miġbura f’post wieħed u f’daqqa waħda ġie mis-sema bħal riħ qawwi u mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin. U dehrulhom ilsna qishom tan-nar li qagħdu fuq kull wieħed minnhom. Din kienet il-miġja tal-Ispirtu s-Santu li Ġesù kien wegħidhom qabel ħalliehom. Dakinhar dehret fil-beraħ il-Knisja. Continue reading L-Ispirtu s-Santu jġib il-għaqda

Il-ġrajjiet ta’ Kristu u l-Vanġeli

44. Is-Sibt wara s-Seba’ Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Li kieku wieħed jikteb kollox ħaġa ħaġa, naħseb li anqas id-dinja stess ma kienet tesagħhom il-kotba li kienu jinkitbu (Ġw 21, 25).

Mhux ser nidħol fid-dettall letterarju/metaforiku ta’ kif ifissru l-Biblisti dan il-vers. L-importanti mhux kemm tesa’ kotba d-dinja (!) imma kemm id-dinja hija lesta li timtela’ bit-tagħlim tal-Vanġelu. Continue reading Il-ġrajjiet ta’ Kristu u l-Vanġeli