Il-Papa jikteb lin-nies ta’ Ġenova sena fl-anniversarju tat-tiġrif tal-Pont Morandi

Print Friendly, PDF & Email

Hija ġerħa fil-qalb ta’ Ġenova, traġedja għal min tilef qrabtu jew daru u għal min kellu jitlaq minn daru.  F’ittra lill-gażżetta ‘Il Secolo Diciannovesimo’, il-Papa Franġisku fakkar il-ġrajja drammatika li għaddew minnha bosta familji meta ġġarraf il-pont Morandi sena ilu.

ponte.jpg

Irrid ngħidilkom, kiteb Franġisku, li ma nsejtkomx, tlabt għalikom u għall-vittmi, għal-familji, għall-feruti u għal min kellu jabbanduna daru, kif ukoll għan-nies kollha ta’ Genova, minħabba t-telf li mhux faċli jintesa peress li kienet diżgrazzja li setgħet ġiet evitata.

M’għandix tweġiba għal traġedji bħal dawn, kompla jikteb, imma fuq kollox irridu nibqgħu nitolbu bla ma nħassru l-memorja ta’ dak li ġara

Il-Qdusija Tiegħu ħeġġeġ lill-popolazzjoni ta’ Genova biex titfa’ ħarsitha fuq Ġesù li qabilna għadda mit-tbatija u l-mewt.  Aħna lkoll bnedmin dgħajfa imma għandna Missier ta’ ħniena bla tarf biex induru lejH, għandna lil Ibnu Mislub u maqjjem mill-imwiet li jimxi magħna u l-Ispirtu li jgħinna u jakkumpanjana.

Il-Papa temm l-ittra billi ħeġġeġ lin-nies biex qatt ma jitilfu t-tama għax il-komunità nisranija hi qribhom, il-Knisja ta’ Genova hi qribhom biex taqsam magħhom it-tbatijiet u d-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom.

Rapport mill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija

%d bloggers like this: