X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 17 ta’ Novembru 2019

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • L-Azzjoni Kattolika trid tkun pożittiva, proattiva u propożittiva
 • Proġett ieħor tal-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent favur Ekoloġija Integrali
 • L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-okkażjoni ta’ Jum it-Tifkira
  Agħmili strument tal-Paċi Tiegħek
 • Vlogg tal-Arċisqof 4 ta’ Novembru 2019
 • Omelija mill-Amministratur Appostoliku għal Għawdex l-Isqof Mario Grech fil-Festa ta’ San Koronatu Martri
  Il-biered jinbeżaq
 • Udjenza mal-Isqof Awżiljarju ta’ Ġerusalemm
 • Il-Papa jħabbar li se jżur is-Sudan tan-Nofsinhar
 • It-tama tal-fqajrin ma tkunx għal dejjem fiergħa
 • Il-Papa fakkar li l-Kristjani ppersegwitati waqt ċelebrazzjoni Ewkaristika fil-katakombi
 • Niċħdu l-kultura ta’ ‘Uża u Armi’
  L-ekonomija għandha tkun immexxija mill-Etika – Il-Papa Franġisku
  Fl-Arġentina l-Isqfijiet iħeġġu lill-mexxejja biex jippromwovu l-iżvilupp integrali
 • Tliet kotba
 • Mela darba…
 • Immorru f’ras il-għajn!
 • Ajma, xi dwejjaq għandi!
 • Nisma’ biex nifhem
 • Il-profil ta’ Joe Vella Bondin
 • Tamiet u togħmiet ta’ nies għorba f’dahrom: ix-xahar tal-mejtin u s-sena tal-ħajjin?
 • Ir-‘Requiem’ ta’ Anton Nani
 • Il-Parroċċa ta’ San Lawrenz fil-Birgu se tagħlaq 200 sena Kolleġġjata fl-2020
 • “Ifirħu ma’ min jifraħ, ibku ma’ min jibki”
 • Il-Karmelu, ġnien li jgħaxxaq ir-ruħ!
 • Ma ninġarrux mal-kurrent
 • Id-demonju u aħna

Leave a Reply

%d bloggers like this: