Il-Lingwaġġ tad-Duttrina

Print Friendly, PDF & Email

Ħsibijiet dwar l-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku ‘Evangelii Gaudium’ (Il-Ferħ tal-Vanġelu), dwar it-tħabbir tal-Vanġelu fid-dinja tal-lum. It-3 parti. (Mill-‘Kelma tal-Kappillan’ tal-Knisja ta’ Santa Marija, B’Kara, Fr Reuben Deguara, fl-insert tal-FLIMKIEN’ ta’ Marzu 2020.)

 Huwa xogħol importanti tal-Knisja, permezz tal-Papiet megħjunin mill-Kardinali, mill-Isqfijiet u mit-teoloġi, li jistudjaw id-duttrina u jaraw kif se jwassluha lin-nies skont iż-żmien li jkun. Dan hu li jispjega l-Papa Franġisku fl-Eżortazzjoni Appostolika ‘Evangelii Gaudium’ (Il-Ferħ tal-Vanġelu).

Il-Knisja hi attenta għat-tibdil li bilfors jinħass mas-snin, meta t-taqlib fid-dinja jħalli l-marka tiegħu u, speċjalment meta l-lingwaġġ ma jibqax l-istess. Il-verità hi waħda u l-Knisja tgħallem dejjem l-istess prinċipji filwaqt li tiżgura li s-sustanza tad-duttrina ma tinbidilx. Imma t-tagħlim tal-Knisja jrid jiġi mwassal bil-lingwaġġ tal-lum. Jekk ma jkunx hekk, hemm ir-riskju li n-nies ma jifhmux sew dak li l-Knisja trid twasslilhom. Għalhekk li l-Papa Franġisku jgħid li: “l-espressjoni tal-verità jista’ jkollha diversi suriet, u t-tiġdid tas-suriet ta’ espressjoni hu meħtieġ biex nistgħu ngħaddu lill-bniedem tal-lum il-messaġġ tal-Vanġelu fit-tifsira tiegħu li ma tinbidilx”.

Għax il-Vanġelu hu tant għal qalb il-membri tal-Knisja inkariġati biex iwassluh lill-oħrajn, dawn ifittxu li l-ġmiel tal-Vanġelu jinftiehem tajjeb u li jiġi milqugħ minn ħafna. Dan mhux faċli, għax it-tagħlim tal-Knisja qatt mhu ħa jirnexxilna nġibuh jinftiehem mod ħafif u daqshekk ieħor jiġi apprezzat minn kulħadd u bla problemi ta’ xejn. Imma jekk wieħed ikun qed jgħix ġenwinament il-Vanġelu li qed ixandar, ħajtu tkun xhieda ta’ mħabba li tqanqal il-qlub tal-oħrajn u twassalhom biex igawdu l-ġid tal-Vanġelu.

Fl-istudju kontinwu tagħha, il-Knisja tagħraf x’hemm fiha li mhux direttament marbut mal-qalba tal-Vanġelu, bħal xi drawwiet li niżżlu għeruqhom sew mal-mixja tal-istorja. Mal-mogħdija taż-żmien, il-messaġġ ta’ dawn id-drawwiet jista’ ma jibqax jinftiehem b’tali mod li ma jħallix l-ġid mixtieq. Jista’jkun hemm ukoll regoli tal-Knisja li qdew l-iskop tagħhom għal tul ta’żmien imma llum m’għadhomx meħtieġa. Il-Papa jikkwota lil San Tumas ta’ Aquino li l-preċetti li Kristu u l-Appostli taw lill-poplu ta’ Alla “huma tassew ftit”. U ma nistgħux ninsew dak li jgħallem il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika li l-ħtija ta’ xi żbalji li nagħmlu tista’ tonqos jew tispiċċa minħabba injoranza, nuqqas ta’ attenzjoni, vjolenza, biża’, drawwiet u fatturi oħra.

Għalhekk il-Knisja, mingħajr ma tnaqqas xejn mill-valuri tal-Vanġelu, trid takkumpanja lill-membri tagħha bi ħniena u paċenzja. Il-Papa jgħid li Alla jaħdem b’mod misterjuż f’kull persuna, lil hinn mid-difetti u l-waqgħat tagħha. Jogħġobni l-eżempju li jġib il-Papa dwar il-mogħdrija li għandhom juru s-Saċerdoti meta jfakkarhom li: “Il-konfessjonarju m’għandux ikun kamra tat-tortura imma l-post tal-ħniena tal-Mulej li tant iħobbna.”

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: