Eżortazzjoni Appostolika Evanġelii Gaudium tal-Papa Franġisku, Indiċi tat-temi, Maħdum minn Dun Hector Scerri

Print Friendly, PDF & Email

FORMAZZJONI U INFORMAZZJONI

MILL-KUMMISSJONI TEOLOĠIKA (25)

29 ta’ Marzu 2014

L-Eżortazzjoni Appostolika Evangelii Gaudium ta’ Papa Franġisku

Indiċi tat-temi

Minħabba l-għadd kbir ta’ temi li ġew ittrattati minn Papa Franġisku fl-Eżortazzjoni Appostolika Evangelii Gaudium, saru diversi talbiet minn membri tal-Knisja ġewwa Malta u ġewwa Għawdex li jitħejja indiċi dettaljat ta’ dawn it-temi. L-indiċi jgħin biex wieħed iħejji taħdita, omelija jew xi kitba. Jgħinek ukoll fir-riflessjoni personali, u biex torbot il-proposti pastorali li hemm fl-Eżortazzjoni mal-ħajja tagħna bħala membri tal-Knisja u tas-soċjetà.

Ir-referenzi huma għall-paragrafi tad-dokument.

ss = il-paragrafi li jsegwu

Accidia

            81, 82

Akkumpanjament

            24, 77, 169-173, 271-273

Ambjent

            215

Anzjani

            108

Deżert

            86

Diffikultajiet

            83-85

Dixxepolat

            127

Dixxerniment

            153, 154

Djalogu Fidi-Raġuni-Xjenza

            242ss

Djalogu Interreliġjuż

            250-254

Djoċesi

            30

Dnub, Strutturi tad-

            59, 64

Ekonomija

            202ss, ara wkoll Flus

Ekumeniżmu

            244-246

Entużjażmu

            265, 266

Eskatologija

            181, 229

Evanġelizzaturi

            262ss

Evanġelizzazzjoni

            9, 29, 32, 34, 39, 69, 74, 111, 120, 127, 237, 259ss

Evanġelizzazzjoni, riskji fl-

            41

Ewkaristija

            47

Familja

            66

Ferħ

            1-7, 10, 21, 23

Fidi sempliċi

            125

Fidwa

            178, 269, 270, 275, 276, 278

Firdiet

            98, 99

Flus

            55-58

Foqra

            45, 58, 186ss, 191, 193ss

Ġesù Kristu

            11, 12, 197, 265, 268ss, ara wkoll Inkarnazzjoni, Fidwa

Ġesù Kristu, laqgħa ma’

            1, 3, 8, 23, 27, 39, 67, 71, 72, 90, 91, 112, 113, 120, 128, 264-267

Ġid komuni

            240, 241

Ġmiel

            167

Ġudaiżmu

            247-249

Għaqda

            226-230

Għatx għal Alla

            89

Għotja

            10, 76

Ħajja divina

            213, 214

Ħniena, ara Maħfra

Idoli

            55

Inizjattiva

            24, 112

Inizjazzjoni

            166, ara wkoll Magħmudija, Ewkaristija

Inkarnazzjoni

            71, 88, 89, 178, 233

Inkulturazzjoni

            122

Isqof

            31

Karità/elemożina

            193

Kariżmi

            130

Katekeżi

            164ss

Kelma ta’ Alla, il-ġmiel tal-

            42, 174, 175, 237, ara wkoll Lectio Divina

Kerygma

            164, 165, 177

Knisja

            26, 65, 74, 99, 111, 113, 114, 116, 169, 198

Knisja “li toħroġ”

            20, 21, 23, 24, 27, 46, 47, 49, 97, 179, 259, 273

Komunitajiet żgħar

            29

Komunjoni

            67, 99

Komunjoni, Dnubiet kontra l-

            131

Konverżjoni

            26

Kultura

            115, 116, ara wkoll Inkulturazzjoni

Lajċi

            102

Lectio Divina

            152, 153, 264

Libertà reliġjuża

            61, 255, 256

Liturġija

            24

Magħmudija

            120

Maħfra/ħniena

            3, 37, 44, 46, 100, 112, 114, 144

Mara, il-

            103

Marija, il-Verġni

            284ss

Martirju

            24

Memorja

            13

Ministeru pastorali

            77-80, 169

Mondanità spiritwali

            93-97

Omelija

            135-144, 145-150, 156ss

Paċi soċjali

            218ss

Parroċċa

            28, 63

Pellegrinaġġ

            124

Pentekoste

            259

Pjetà popolari

            123, 126

Politika

            205

Predikazzjoni

            38, 39, 127ss

Qalb missjunarja

            45, 48, 50, 259, 273

Saċerdozju

            104, ara wkoll Ministeru pastorali

Saċerdozju, u l-mara

            104

Saltna ta’ Alla

            180, 181

Sensus fidei

            119

Sfidi tal-lum

            52-75, 102-109

Sinjali taż-żminijiet

            51, 108

Solidarjetà

            188, 189

Spirtu s-Santu

            112, 117, 130, 131, 178, 280, ara wkoll Pentekoste

Tagħlim Soċjali tal-Knisja

            182ss

Talb

            281-283

Tbatija

            91

Teoloġi

            133

Trinità Qaddisa

            178

Vokazzjonijiet

            107

Volontarjat

            106

Xiehda

            100

Zgħażagħ

            105, 106, 108

Żmien

            222ss

Indiċi maħdum minn Dun Hector Scerri

%d bloggers like this: