‘Żommu dejjem f’moħħkom il-ġid tat-tfal’

Print Friendly, PDF & Email

Papa Franġisku ħeġġeġ lill-ogħla qorti tal-Vatikan sabiex tieħu ħsieb tissalvagwardja ‘il-ġid u t-tajjeb tal-familja’ fid-deċiżjonijiet li l-Knisja tagħmel rigward l-annullamenti fiż-żwieġ, u żied jgħid li t-tfal huma ‘vittmi innoċenti’ fis-separazzjoni tal-ġenituri tagħhom.

‘Ma għandna negħjew qatt nagħtu l-attenzjoni u l-kura tagħna lill-familja u liż-żwieġ Nisrani…Jalla l-Ispirtu s-Santu, li intom tinvokawh qabel kull deċiżjoni, idawwalkom u jgħinkom sabiex ma tinsew qatt l-effetti ta’ dawn id-deċiżjonijiet: fittxu dejjem l-ewwel il-ġid tat-tfal, il-paċi tagħhom għax huma jitilfu ħafna mill-ferħ meta jiġu wiċċ imbwiċċ is-separazzjoni’. 

Dan qalu fis-Sala Klementina tal-Palazz Apostoliku. Fid-diskors annwali tiegħu lill-membri tar-Rota Rumana, il-Papa jenfasizza li l-imħallfin fil-qrati Vatikani kienu msejħa ‘sabiex jiftħu fid-direzzjoni tal-orizzonti fil-kura pastorali fejn għandhom x’jaqsmu t-tfal li huma dejjem vittmi innoċenti ta’ ħafna sitwazzjonijiet ta’ ksur ta’ żwieġ, divorzju u unjonijiet ċivili ġodda’.

https://www.romereports.com/en/2021/01/29/pope-francis-asks-bishops-for-pastoral-care-of-kids-of-annuled-marriages/

Rapport g]al-Laikos minn Fr Geoffrey G.Attard

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: