L-Erbgħa, 24 ta’ Marzu 2021

Print Friendly, PDF & Email

Agħtini O Mulej Alla tiegħi, moħħ li jsir jafek, qalb li tfittxek, għerf biex isibek, imġieba li togħġbok, perseveranza fidila li tistennik,
u tama biex fl-aħħar tħaddnek.

San Tumas d’Aquino

%d bloggers like this: