Frak tad-Deheb 2

Print Friendly, PDF & Email

Ħadd ħlief statwa m’għandu jkun fuq pedestal         Elizabeth Taylor

Dak li tifel ma jirċevix ma jkunx jista’ jagħti aktar ‘il quddiem       P. D. James 

Jekk ma tistax tirbaħ, almenu ġiegħel lil ta’ quddiemek jikser ir-rekord   Jan Mckeithen

It-tqasqis fuq il-proxxmu mhux bil-fors ikun gidba biex ikun ħażin: hemm ħafna verita’ li aħjar ma tinkixifx    Frank Clark

Bit-talent biss ma tasalx: Alla jagħti t-talent, imma x-xogħol jittrasforma t-talent f’ġenju     Anna Pavlova     

Il-kontroll tiegħek innifsek hu tassew poter; kuxjenza safja hi l-veru qawwa; il-familja u ħbieb ġenwini huma tassew rikkezzi    Marco Pierre White   (lukandier)     

Tliet gidbiet tad-divorzju modern:  (a) tort tal-pressa tax-xogħol; (b) se nibqgħu ħbieb; (ċ) m’hemm ħadd iktar involut    Julie Burchill (kittieba)       

Nixorbu biex innaqqsu l-problemi; minn flok, narawhom jimmultiplikaw   Richard Blummer

Tbissima bil-qalb hija l-lingwa universali tat-tjubija      William Arthur Ward    

Meta tmur lura f’raħal twelidek wara ħafna snin, issib li ma tkunx immissjajt id-dar fejn kont toqgħod imma tfulitek      Sam Ewing         

M’hemm xejn isbaħ minn dinja fejn kulħadd jipprova jdaħħaq lill-oħrajn   Matthew Perry (darkhorizons.com)

Li tgħid nofs verita’ hu aktar perikoluż milli tigdeb       Minette  Marin

Missieri kien jgħid li fid-dinja hawn żewġ xorta ta’ nies:  dawk li jieħdu u dawk li jagħtu.  Dawk li jieħdu aktarx jieklu tajjeb, imma dawk li jagħtu żgur li jorqdu aħjar   Marlo  Thomas  (attriċi)     

Aktar ma tikkontrolla t-tempra, aktar tikber fl-għerf       Friedrich Nietzsche     

Ħaġa waħda hi żgur biex tilħaq stilla tal-films:  ma sseħx  f’teptipa       Anne  Bancroft

Nixtieq mhux biss li nkun maħbub imma li wkoll jgħiduli li jħobbuni    George Eliot

Ma tantx titfissed malajr jekk ħwejġek ikollok tgħaddihom int    Meryl Streep

Fama hija kelma b’erba’ ittri; u bħal kull kelma oħra qasira (flus, bews, ferħ, niket, eċċ) li jimporta fl-aħħar mill-aħħar hu x’tagħmel biha    Fred Rogers   (attur) 

Min jixtieq jgħix fuq muntanja irid jirrejalizza li l-veru ferħ jinsab fil-mod kif se jitlagħha    Gabriel Garcia Marquez

Meta tieħu sehem f’kummidja fuq il-palk tkun qed tirrereċta l-ottimiżmu                        Robin Williams

M’hawn xejn isbaħ fid-dinja mid-daħk li jittieħed       Jennifer Aniston

Miġbura minn Edward Tagliaferro

%d bloggers like this: