Il-Ħadd, 6 ta’ Frar 2022

Print Friendly, PDF & Email

Biex nitolbu tajjeb m’hemmx bżonn li ngħidu ħafna kliem. Nafu li Alla jinsab hemm fit-Tabernaklu Mqaddes; ejjew niftħu qalbna lejh; ejjew nifirħu fil-Preżenza tiegħu; din hi l-aqwa talba.

San Ġwann Maria Vianney

%d bloggers like this: