Is-Sibt, 30 ta’ April 2022

Print Friendly, PDF & Email

Għandna nħallu lil Alla ifaħħarna u mhux infaħħru lilna nfusna. Għax Alla ma jaħmilx lil min ifaħħar lilu nnifsu. Ħalli li l-oħrajn iċapċpulna għal għemilna.

San Klement I – Papa

%d bloggers like this: