L-Erbgħa, 29 ta’ Ġunju 2022

Print Friendly, PDF & Email

Marija baqgħet taħt is-Salib ta’ binha mwieżna bil-fidi tagħha, li hija żammitha soda, fid-divinità ta’ Kristu. U huwa għalhekk li fl-uffiċċju tat-Tniebri, xemgħa waħda titħalla mixgħula.

San Antoninu

%d bloggers like this: