Il-Papa: L-ħidma tal-ħniena tikkoniċidi mal-vokazzjoni missjunarja tal-Knisja

Print Friendly, PDF & Email

“Hemm rabta inseparabbli bejn il-vokazzjoni missjunarja tal-Knisja u l-offerta tal-ħniena lill-bnedmin kollha,” qal il-Papa Franġisku, l-Ħamis, meta kien qed jindirizza lill-parteċipanti fil-kors annwali dwar il-Forum Intern, organizzat kull sena mill-Penitenzerija Appostolika. L-Qdusija Tiegħu qal li d-Dikasteru tal-Vatikan huwa “kompetenti f’kull materja dwar il-forma interna u l-indulġenzi bħala espressjonijiet tal-ħniena divina”.

Il-Papa Franġisku spjega li l-ħniena tista’ kważi tkun inkluża fost “in-noti” jew karatteristiċi distintivi tal-Knisja: “Il-ħidma tal-ħniena divina tikkoinċidi mal-istess attività missjunarja tal-Knisja, mal-evanġelizzazzjoni, għax il-wiċċ ta’ Alla, kif muri lilna minn Ġesù, jiddi permezz tagħha.”

Għalhekk, qal, jeħtieġ li s-saċerdoti jkunu disponibbli speċjalment matul iż-żmien tar-Randan, biex jiċċelebraw is-Sagrament tal-Qrar, magħruf ukoll bħala Rikonċiljazzjoni. Saħaq li din id-disponibbiltà saċerdotali tintwera “f’ċerti attitudnijiet evanġeliċi”, ibda billi jilqa’ lil kulħadd mingħajr preġudizzju, li jinkludi s-smigħ bil-widna tal-qalb, li b’ġenerożità jagħti l-assoluzzjoni lil penitent, u l-akkumpanjament tal-vjaġġ penitenzjali ta’ dawk li jersqu lejn is-Sagrament.

Il-Papa Franġisku nnota li “l-missjoni evanġelizzanti tal-Knisja tgħaddi fil-biċċa l-kbira mill-iskoperta mill-ġdid tad-don tal-Qrar,” mhux l-inqas fid-dawl tas-Sena tal-Ġublew 2025, li qed joqrob.

Dwar il-pjanijiet pastorali ta’ Knejjes partikolari, l-Papa saħaq fuq l-importanza tas-Sagrament tal-Qrar u li jiġi żgurat li l-fidili jkollhom aċċess għas-Sagrament. Huwa ssuġġerixxa li l-katidrali u knejjes oħra għandhom dejjem ikollhom konfessur disponibbli, bħala parti mill-isforz biex “jiffaċilitaw kemm jista’ jkun l-aċċess għall-fidili għal din ‘il-laqgħa ta’ mħabba’”.

Għal aktar tagħrif idħol fuq is-sit: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2023-03/pope-work-of-mercy-coincides-with-missionary-vocation-of-chuch.html

%d bloggers like this: