Il-Ħamis, 6 ta’ April 2023

Print Friendly, PDF & Email

It-tifkira tal-imqaddsa Passjoni ta’ Ġesù Kristu hija l-bieb li minnu r-ruħ tidhol f’unjoni intima ma’ Alla, gabra interjuri u kontemplazzjoni wisq sublimi.

San Pawl tas-Salib

%d bloggers like this: