Il-Knisja Kattolika, iż-żwieġ u relazzjonijiet oħra

Dr Nadia Delicata – Lecturer tat-Teoloġija Morali fil-Fakultà tat-Teoloġija fl-Università ta’ Malta

(Din il-kitba kienet publikata fil-gazzetta “Il-Mument” 19-4-2015)

Il-Knisja Kattolika tara r-relazzjoni bejn mara u raġel bħala essenzjali, u allura naturali, għall-bniedem. Dan mhux biss fuq livell sesswali, fejn ir-relazzjoni bejn mara u raġel tnissel ġenerazzjonijiet ġodda. Imma anke għax ir-relazzjonijiet tagħna jagħtuna identità. L-adult jiżviluppa permezz ta’ relazzjonijiet ta’ kollaborazzjoni, ħbiberija u mħabba, waqt li t-tarbija għandha bżonn kura fiżika u ħafna għożża biex tikber u timmatura. Għalhekk l-importanza tal-familja, fejn l-omm u l-missier jieħdu ħsieb u jħobbu lil xulxin għall-iżvilupp intimu u personali tagħhom, waqt li jgħożżu lil uliedhom u jkunu ta’ eżempju għalihom biex dawn isiru cittadini tajba. Continue reading Il-Knisja Kattolika, iż-żwieġ u relazzjonijiet oħra

Iż-Żwieġ fil-kultura ta’ żmienna

Dr Nadia Delicata – Lecturer tat-Teoloġija Morali fil-Fakultà tat-Teoloġija fl-Università ta’ Malta

(Dan l-artiklu kien publikat fir-rivista “Il-Karmelu”)

Id-dinja tinbidel. Jew ahjar, waqt li l-bniedem ibiddel id-dinja li jgħix fiha, jinbidel hu nnifsu wkoll.

Fis-seklu għoxrin għaddejna minn bidla kulturali radikali. It-tifel u t-tifla ma baqgħux jitrabbew biex isegwu l-passi tradizzjonali ta’ l-omm u l-missier. Bħal ħutha subien, il-bint bdiet titrawwem kiex tagħti “kontribut” lis-“soċjetà”—jew aħjar lill-ekonomija—billi tiżviluppa t-talenti kollha tagħha. Continue reading Iż-Żwieġ fil-kultura ta’ żmienna

Reflections on Euthanasia

By Dr Nadia Delicata, Lecturer of Moral Theology at the University of Malta

(Originally published on the Malta Independent)

In her teaching on euthanasia, the Church maintains a clear balance between two truths: that life is a gift from God that is sacred and therefore demands our utmost respect. But also that human life is not absolute: we are made of flesh and blood, our bodies are fragile and death is part of the human condition.

The advance in medical care has created many new opportunities for healing when we experience illness or physical injury. The Church recognizes these medical technologies as good because they help to protect the good that is human life itself. Thus, the Church encourages the use of medical technologies to promote healing and the improvement of the quality of daily living, in particular of the most vulnerable. Continue reading Reflections on Euthanasia

IL-KOABITAZZJONI F’MALTA

Sottomissjonijiet mill-Moviment ta’ Kana bħala kontribut għall-konsultazzjoni mnieda mill-Ministeru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili

  1. OSSERVAZZJONI ĠENERALI

Kull persuna, ikun xi jkun l-istat tiegħu jew tagħha, għandha tiġi trattata b’rispett u b’dinjità. Mil-lat ċivili, huwa għalhekk dmir ta’ kull leġislatur, li jirregola d-drittijiet u l-obbligi bejn persuni f’forom differenti ta’ relazzjonijiet, bħalma huma il-koabitazzjoni, l-unjoni ċivili u ż-żwieġ. Continue reading IL-KOABITAZZJONI F’MALTA

Il-Familja, Nazaret

2. Katekeżi dwar il-Familja mill-Papa Franġisku. 17 ta’ Diċembru 2014

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Is-Sinodu ta’ l-Isqfijiet fuq il-Familja, li għadu kemm ġie ċċelebrat, kien l-ewwel pass f’mixja, li tagħlaq f’Ottubru li ġej biċ-ċelebrazzjoni ta’ Assemblea oħra fuq it-tema “Vokazzjoni u missjoni tal-familja fil-Knisja u fid-dinja”. Fit-talb u r-riflessjoni li għandhom jakkumpanjaw din il-mixja jidħol il-Poplu kollu ta’ Alla. Nixtieq li anki l-meditazzjonijiet tas-soltu fl-udjenzi ta’ nhar ta’ Erbgħa jidħlu f’din il-mixja komuni. Għalhekk iddeċidejt li nirrifletti flimkien magħkom, matul din is-sena, propju fuq il-familja, fuq dan id-don kbir li l-Mulej għamel lid-dinja sa mill-bidu tagħha, meta ta lil Adam u Eva l-missjoni li jkattru u jimlew l-art (ara Ġen 1:28). Dak id-don li Ġesù kkonferma u ssiġilla fil-vanġelu tiegħu. Continue reading Il-Familja, Nazaret

Diskussjoni Pubblika: It-Tisħiħ tal-Familja jnaqqas il-Faqar

Diskussjoni Iklin 1
Ikklikkja fuq ir-ritratt …

Ħu sehem fid-diskussjoni inti wkoll. 

  1. Minnu li aktar ma jkollna familji mfarrka aktar jikber il-faqar fil-pajjiż?
  2. Knisja, Stat, NGOs u Poplu – Qegħdin inkunu kuraġġużi biżżejjed biex niddefendu u nsaħħu l-familja?
  3. F’soċjetà li dejjem tinbidel, hemm prinċipji li ma jinbidlux?
  4. Nistgħu naħdmu flimkien għat-tisħiħ tal-familja jekk lanqas biss qed naqblu bejnietna dwar x’inhi l-familja?  U jekk naqblu llum, nistgħu għada jerġa jibdielna?

Jekk jogħġbok ara l-filmat. Wara napprezzaw il-kummenti tiegħek.  Nitolbu biss li dawn isiru b’rispett u ma jkunux indirizzati lejn xi persuni jew gruppi. Grazzi. Continue reading Diskussjoni Pubblika: It-Tisħiħ tal-Familja jnaqqas il-Faqar