Il-fdalijiet ta’ San Piju esposti fil-Bażilka San Pietru

Il-fdalijiet ta’ San Piju ta’ Pietralcina se jkunu esposti għall-qima tal-fidili fil-Bażilka San Pietru bejn it-8 u l-14 ta’ Frar li ġej. L-Arċisqof Rino Fisichella, il-President tal-Kunsill Pontifiċju għall-Promozzjoni tal-Evanġelizzazzjoni l-Ġdida, kiteb lill-Arċidjoċesi ta’ Manfredonia-Veste-San Giovanni Rotondo li kienet ix-xewqa tal-Papa Franġisku li r-relikwarju ta’ Padre Pio jkun fil-Vatikan nhar Ras ir-Randan tas-Sena tal-Ġublew tal-Ħniena. Continue reading “Il-fdalijiet ta’ San Piju esposti fil-Bażilka San Pietru”

Intietef

Emanuel Bartolo

One Stop Shop

Sinċerament ma nafx x’sar mill-għajta l-ewwel ta’ Gvern u issa t’ieħor dwar il-one stop shop. Ta’ post wieħed mnejnt tinqeda għall-ħtiġiet kollha tiegħek u mhux toqgħod tiġri minn dipartiment għall-ieħor biex forsi, u jekk, tinqeda.  Dan l-aħħar membru tal-familja tiegħi wara snin separata minn ma’ żewġha kisbet id-divorzju l-ewwel ħaġa li ntalbet tagħmel mill-Qorti tal-Familja kienet li tmur ir-Reġistru Pubblika bis-sentenza tagħha ħalli terġa lura għa kunjom xbubitha u wara tmur tbiddel il-karta tal-identità eċċ. Continue reading “Intietef”

Abbatini Maltin mal-Papa

L-abbatini Maltin li bħalissa jinsabu l-Vatikan jaqdu fil-liturġija tal-Bażilka San Pietru ltaqgħu mal-Papa Franġisku quddiem ir-residenza tiegħu f’Santa Marta. Il-Papa sellem lill-abbatini wieħed wieħed u ħa ritratt magħhom kollha flimkien. Kienu preżenti Dun Frans Bonnici, id-Direttur tal-Għaqda Nazzjonali tal-Abbatini Maltin; Dun Mark Ellul, Dun Mark Bonello u d-Djaknu Mario Curmi.

abbatini-vatikan-2015 Continue reading “Abbatini Maltin mal-Papa”

Fr Joe Galea Curmi maħtur Kanonku tal-Kapitlu Metropolitan

Il-Vigarju Ġenejgcrali Fr Joe Galea Curmi ngħata l-pussess ta’ Kanonku tal-Kapitlu Metropolitan tal-Imdina. Iċ-ċerimonja saret fil-Kattidral tal-Imdina l-Ġimgħa filgħaxija u tmexxiet mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Fiċ-ċerimonja ħadu sehem il-membri tal-Kapitlu Metropolitan li awguraw lil Fr Joe Galea Curmi bħala membru ġdid tal-Kapitlu.

Wara fil-kattidral tal-Imdina kien hemm it-translazzjoni bir-relikwa tal-Madonna u Quddiesa. Il-Kattidral iċċelebra l-festa ta’ Santa Marija lbieraħ. L-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona O.P. mexxa Konċelebrazzjoni Pontifikali flimkien mal-Kapitlu Metropolitan. Il-festa ntemmet bir-repożizzjoni tar-relikwa tal-Madonna u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

L-għanqbuta

It-Tabib Carmelo Palmier Cecy

Kreatura żgħira bi tmien saqajn, b’ħafna għajnejn miftuħin beraħ u, f’ċerti speċi, bid-drawwa waħxija li l-mara tiekol lir-raġel tagħha meta tispiċċa minnu, tinstab imxerrda mad-dinja kollha. Din hi l-brimba, magħrufa għall-għanqbut li ssawar kull fejn tersaq. Mhux il-brimb kollha jaħdmu l-għanqbuta iżda dawk li jagħmluha juru s-sengħa naturali tagħhom. Biċċiet mill-ħjut tal-għanqbuta huma mdellka biex iwaħħlu u oħrajn niexfa biex tużahom il-brimba stess. Continue reading “L-għanqbuta”

Velenu qerriedi

J.M. Bonnici

Id-demokrazija hi sistema ħażina…m’hawnx waħda aħjar minnha kien jgħid Winston Churchill li wara li rebbaħ lill-Ingliżi l-gwerra ġie mitfugħ fl-oppożizzjoni bil-verdett popolari. Fil-fatt, id-demokrazija meta titħaddem tajjeb hi sistema b’ħafna preġji u suppost twassal biex il-poplu jkun protagonista fil-ħajja tan-nazzjon. Imma bħal kull ħaġa oħra fiha l-perikli u t-theddid tagħha. Hemm tliet għedewwa tad-demokrazija li huma l-injuranza, l-apatija u fuq kollox il-korruzzjoni. Continue reading “Velenu qerriedi”