Intietef

Emanuel Bartolo

One Stop Shop

Sinċerament ma nafx x’sar mill-għajta l-ewwel ta’ Gvern u issa t’ieħor dwar il-one stop shop. Ta’ post wieħed mnejnt tinqeda għall-ħtiġiet kollha tiegħek u mhux toqgħod tiġri minn dipartiment għall-ieħor biex forsi, u jekk, tinqeda.  Dan l-aħħar membru tal-familja tiegħi wara snin separata minn ma’ żewġha kisbet id-divorzju l-ewwel ħaġa li ntalbet tagħmel mill-Qorti tal-Familja kienet li tmur ir-Reġistru Pubblika bis-sentenza tagħha ħalli terġa lura għa kunjom xbubitha u wara tmur tbiddel il-karta tal-identità eċċ. Continue reading “Intietef”

Abbatini Maltin mal-Papa

L-abbatini Maltin li bħalissa jinsabu l-Vatikan jaqdu fil-liturġija tal-Bażilka San Pietru ltaqgħu mal-Papa Franġisku quddiem ir-residenza tiegħu f’Santa Marta. Il-Papa sellem lill-abbatini wieħed wieħed u ħa ritratt magħhom kollha flimkien. Kienu preżenti Dun Frans Bonnici, id-Direttur tal-Għaqda Nazzjonali tal-Abbatini Maltin; Dun Mark Ellul, Dun Mark Bonello u d-Djaknu Mario Curmi.

abbatini-vatikan-2015 Continue reading “Abbatini Maltin mal-Papa”

Fr Joe Galea Curmi maħtur Kanonku tal-Kapitlu Metropolitan

Il-Vigarju Ġenejgcrali Fr Joe Galea Curmi ngħata l-pussess ta’ Kanonku tal-Kapitlu Metropolitan tal-Imdina. Iċ-ċerimonja saret fil-Kattidral tal-Imdina l-Ġimgħa filgħaxija u tmexxiet mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Fiċ-ċerimonja ħadu sehem il-membri tal-Kapitlu Metropolitan li awguraw lil Fr Joe Galea Curmi bħala membru ġdid tal-Kapitlu.

Wara fil-kattidral tal-Imdina kien hemm it-translazzjoni bir-relikwa tal-Madonna u Quddiesa. Il-Kattidral iċċelebra l-festa ta’ Santa Marija lbieraħ. L-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona O.P. mexxa Konċelebrazzjoni Pontifikali flimkien mal-Kapitlu Metropolitan. Il-festa ntemmet bir-repożizzjoni tar-relikwa tal-Madonna u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

Il-fdalijiet ta’ San Piju esposti fil-Bażilka San Pietru

Il-fdalijiet ta’ San Piju ta’ Pietralcina se jkunu esposti għall-qima tal-fidili fil-Bażilka San Pietru bejn it-8 u l-14 ta’ Frar li ġej. L-Arċisqof Rino Fisichella, il-President tal-Kunsill Pontifiċju għall-Promozzjoni tal-Evanġelizzazzjoni l-Ġdida, kiteb lill-Arċidjoċesi ta’ Manfredonia-Veste-San Giovanni Rotondo li kienet ix-xewqa tal-Papa Franġisku li r-relikwarju ta’ Padre Pio jkun fil-Vatikan nhar Ras ir-Randan tas-Sena tal-Ġublew tal-Ħniena. Continue reading “Il-fdalijiet ta’ San Piju esposti fil-Bażilka San Pietru”

Messaġġ ċar kif nistgħu naslu għall-ħajja ta’ dejjem

L-20 Ħadd ta’ Matul is-Sena (Ġw. 6: 51-58)

Victor Mifsud

Ġesù ġie fid-dinja u ħa sura ta’ bniedem. F’din is-silta Ġesù iqabbel lilu nnifsu bħal ħobż li nieklu kuljum, l-ikel u x-xorb li huma essenżjali għall-ġisem uman tagħna biex jgħix minn jum għal jum sakemm immutu.  Imma Ġesù jirriferi għall-ħobż li jagħti l-ħajja wara l-mewt. Il-ħajja ta’ dejjem. Ġesù joffri lilu nnifsu bħala l-ħaruf tas-sagrifiċċju li permezz tiegħu hu jagħti l-ħajja ta’ wara l-ħajja ta’ din id-dinja. Il-poplu Lhudi li għadda minn tant sagrifiċċji u ġuħ baqa’ jittama fil-Messija li kellu jġiblu l-ġid f’din l-art. Ma fehemx dak li Ġesù kien qed jgħidilhom li hu ma kienx ta’ din id-dinja. Continue reading “Messaġġ ċar kif nistgħu naslu għall-ħajja ta’ dejjem”

AKTAR MINN 13,500 DOWNLOAD

Verżjoni ġdida tal-mobile phone application Malta Mass

Il-Knisja f’Malta, permezz tal-Uffiċċju Komunikazzjoni, nediet verżjoni ġdida u aġġornata tal-mobile phone application Malta Mass.  Din l-application tagħmilha faċli għall-pubbliku biex isib il-ħinijiet tal-Quddies fil-ġranet ta’ matul il-ġimgħa u fil-Ħdud u l-festi kemm f’Malta kif ukoll f’Għawdex. L-application tipprovdi l-faċilità li persuna tfittex Quddiesa fl-eqreb knisja jew f’lokalità u f’ħin skont il-preferenza tagħha u informazzjoni dwar il-lingwa li biha se tiġi ċċelebrata l-Quddiesa. Continue reading “AKTAR MINN 13,500 DOWNLOAD”