Archive

Archive for the ‘Leħen is-Sewwa’ Category

Fr Joe Galea Curmi maħtur Kanonku tal-Kapitlu Metropolitan

August 16, 2015 Leave a comment

Il-Vigarju Ġenejgcrali Fr Joe Galea Curmi ngħata l-pussess ta’ Kanonku tal-Kapitlu Metropolitan tal-Imdina. Iċ-ċerimonja saret fil-Kattidral tal-Imdina l-Ġimgħa filgħaxija u tmexxiet mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Fiċ-ċerimonja ħadu sehem il-membri tal-Kapitlu Metropolitan li awguraw lil Fr Joe Galea Curmi bħala membru ġdid tal-Kapitlu.

Wara fil-kattidral tal-Imdina kien hemm it-translazzjoni bir-relikwa tal-Madonna u Quddiesa. Il-Kattidral iċċelebra l-festa ta’ Santa Marija lbieraħ. L-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona O.P. mexxa Konċelebrazzjoni Pontifikali flimkien mal-Kapitlu Metropolitan. Il-festa ntemmet bir-repożizzjoni tar-relikwa tal-Madonna u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

Categories: Leħen is-Sewwa

Il-fdalijiet ta’ San Piju esposti fil-Bażilka San Pietru

August 16, 2015 Leave a comment

Il-fdalijiet ta’ San Piju ta’ Pietralcina se jkunu esposti għall-qima tal-fidili fil-Bażilka San Pietru bejn it-8 u l-14 ta’ Frar li ġej. L-Arċisqof Rino Fisichella, il-President tal-Kunsill Pontifiċju għall-Promozzjoni tal-Evanġelizzazzjoni l-Ġdida, kiteb lill-Arċidjoċesi ta’ Manfredonia-Veste-San Giovanni Rotondo li kienet ix-xewqa tal-Papa Franġisku li r-relikwarju ta’ Padre Pio jkun fil-Vatikan nhar Ras ir-Randan tas-Sena tal-Ġublew tal-Ħniena. Read more…

Categories: Leħen is-Sewwa

Intietef

August 16, 2015 Leave a comment

Emanuel Bartolo

One Stop Shop

Sinċerament ma nafx x’sar mill-għajta l-ewwel ta’ Gvern u issa t’ieħor dwar il-one stop shop. Ta’ post wieħed mnejnt tinqeda għall-ħtiġiet kollha tiegħek u mhux toqgħod tiġri minn dipartiment għall-ieħor biex forsi, u jekk, tinqeda.  Dan l-aħħar membru tal-familja tiegħi wara snin separata minn ma’ żewġha kisbet id-divorzju l-ewwel ħaġa li ntalbet tagħmel mill-Qorti tal-Familja kienet li tmur ir-Reġistru Pubblika bis-sentenza tagħha ħalli terġa lura għa kunjom xbubitha u wara tmur tbiddel il-karta tal-identità eċċ. Read more…

Categories: Leħen is-Sewwa

Abbatini Maltin mal-Papa

August 16, 2015 Leave a comment
Categories: Leħen is-Sewwa

Tobba u infermiera lura minn xogħol volontarju fil-Gwatemala

August 16, 2015 Leave a comment

Grupp ta’ tobba u infermiera reġa’ lura Malta din il-ġimgħa wara li wettaq xahar u nofs ħidma medika professjonali fl-isptar San Juan Bautista fil-Gwatemala. Read more…

Categories: Leħen is-Sewwa

Attivitajiet f’Għawdex f’ġieħ San Ġwann Bosco

August 16, 2015 Leave a comment

Il-Knisja llum tiċċelebra għeluq il-200 sena mit-twelid ta’ San Ġwann Bosco, il-patrun tat-tfal u ż-żgħażagħ.  Fl-Oratorju Don Bosco t’Għawdex illum u għada se jsiru ċelebrazzjoni speċjali. Fid-disgħa ta’ dalgħodu se ssir parata mis-Salesian Boys Brigade ta’ Tas-Sliema u fid-9.30 a.m. issir purċissjoni bl-istatwa ta’ San Ġwann Bosco fit-triqat ta’ madwar l-Oratorju. Fid-dħul tal-purċissjoni, fil-kappella tal-Oratorju, l-Isqof t’Għawdex Mario Grech imexxi Quddiesa Solenni. Read more…

Categories: Leħen is-Sewwa

Il-każi ta’ annullamenti ta’ żwieġ quddiem il-Qorti tal-Knisja

August 16, 2015 Leave a comment

F’sentejn qed jinqatgħu

Każ ta’ annullament taż-żwieġ quddiem il-Qorti tal-Knisja qed idum ftit inqas minn sentejn biex jinqata’.  Dan qalu Monsinjur Carmelo Zammit, il-Vigarju Ġudizzjarju, fil-programm Il-polz taċ-ċittadin imxandar fuq Radju RTK. Read more…

Categories: Leħen is-Sewwa