X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 24 ta’ Diċembru 2017

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija …

 • In-Natività
 • Awguri tal-istaġun tal-festi lill-Isqfijiet
 • Fl-ewwel ta’ Jannar: festival ta’ ġenerożità mad-Dar tal-Providenza
 • Kappillan ġdid għall-parroċċa ta’ Ħal Kirkop
 • Inawgurata mill-ġdid fergħa tal-APS
 • Ftehim għal post ta’ rijabilitazzjoni għal adolexxenti bi problemi ta’ droga
 • Il-Vatikan joħroġ għad-dawl ir-rwol tal-lajċi quddiem l-isfidi moderni
 • Il-ġenituri mħeġġa jgħallmu t-tfal iroddu s-salib kif suppost
 • Hi l-Quddiesa li tagħmel Ħadd Nisrani
 • Il-Milied l-isbaħ żmien tas-sena!
 • Ma jixjieħ qatt
 • Tinsewx tgħidu “grazzi” lil xulxin
 • Alla laħqu
 • X’taqbad tagħżel?
 • Falcone u Borsellino: 25 sena wara
 • Il-lingwaġġ tal-qalb
 • Is-Sinjura Klaws
 • Ir-raba’ xemgħa
 • Milied Nisrani u qaddis
 • Il-Presepju misruq
 • Il-qniepen tal-Milied
 • Il-kewkba ta’ Betlem
 • Il-Milied: il-festa li tnissel ferħ, paċi, imħabba, maħfra u karità
 • Min, jekk taqa’, jagħli għalik?
 • Ewġenju Borg

 

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: