Il-5 Jum tar-Randan

Print Friendly, PDF & Email

Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia

IT-TNEJN TA’ L-EWWEL ĠIMGĦA

Mt 25,31-46 – Lev 19,1-2.11-18

“Reġġagħna lura lejk, o Alla, Salvatur tagħna, saħħaħ lil ruħna bit-tagħlim qaddis tiegħek, biex it-taħriġ tagħna matul ir-Randan imqaddes ikun ta’ ġid għalina.”

[Dit-talba tingħad tradizzjonalment f’San Pietro in Vincoli, l-“istatio” jew waqfa kwareżimali tallum. Ningħaqda fl-ispirtu ma’ dil-knisja Rumana fit-talba tagħna llum.] 

It-talba tagħna llum hi sabiex it-taħriġ tagħna matul ir-Randan “ikun ta’ ġid għalina”. X’inhu eżattament dan “il-ġid għalina” li l-Knisja tridna nfittxu llum?

Hi t-talba nfisha li tgħidilna: hu l-ġid nsibu f’Alla jreġġagħna lura lejh. Hu l-ġid li jagħtina t-tagħlim minn Alla jekk l-Kelma t’Alla nilqgħuha. Hu l-ġid li jsaħħaħ lil ruħna jekk inħallu lil Ġesù jaħdem fina. Hu l-ġid li jirriżulta mit-taħriġ fis-sawm, mit-taħriġ fit-talb u, kif jissuġġerilna l-Vanġelu tallum, mit-taħriġ fl-opri tal-ħniena. Imma dan kollu – ma rridux ninsew – jiddependi mis-smigħ da parti t’Alla tat-talba sabiex jreġġagħna lura lejh.

Il-kwistjoni hi jekk aħna aħniex lesti li nħalluh lil Alla jreġġagħna lura lejh! Il-grazzja qed joffrihielna. Jiġifieri qed jagmel il-parti tiegħu sabiex jiġbidna lejh permezz tar-Randan, u dis-sena, tal-Ġublew tal-Ħniena. Minna jiddependi jekk inħallux. Minna jiddependi jekk aħniex nagħtu l-ispazju ta’ moħħna u ta’ qalbna biex Ġesù jaħdem fina. Minna jiġi li fir-Randan, inħallu lil Alla, Salvatur tagħna, ireġġagħna lura lejh “b’ġid għalina”.

Leave a Reply

%d bloggers like this: