It-Tnejn u Tletin Jum tar-Randan

Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia

Il-ĦAMIS TAL-ĦAMES ĠIMGĦA

Ġw 8,51-59 – Ġen 17,3-9

“Ieqaf magħna, Mulej, fit-talb umli tagħna, u żommilna sħiħa t-tama li aħna nqiegħdu fil-ħniena tiegħek: naddafna mit-tbajja’ ta’ dnubietna biex sa l-aħħar nibqgħu ngħixu ħajja qaddisa u nkunu werrieta tal-wegħdiet tiegħek.”

[Il-knisja magħrufa bħala “Sant’Aponillare”, fl-inħawi ta’ Pjazza Navona, tinsab fejn qabel kien hemm il-banjijiet ta’ Neruni, imma hi ħafna aktar tardiva minn dawn. Telgħet fis-seklu 18 meta l-influwenza Biżantina ta’ Ravenna fuq Ruma kienet qawwija. Hi ddedikata għall-ewwel isqof ta’ Ravenna.] Continue reading “It-Tnejn u Tletin Jum tar-Randan”