Arċipriet ġdid fil-parroċċa tal-Birgu


L‑Arċisqof Charles J. Scicluna ħatar lil Kan. Dun Karm Busuttil bħala Arċipriet tal‑Parroċċa tal‑Birgu.

82-dun-karm-busuttil.jpgDun Karm Busuttil twieled fil‑15 ta’ Lulju 1959. Huwa rċieva l‑edukazzjoni primarja u sekondarja fiż‑Żurrieq u fis‑Seminarju Minuri, ir‑Rabat. Kompla l‑istudji terzjarji fl‑Università ta’ Malta fejn matul is-snin iggradwa fil‑Filosofija, it‑Teoloġija, id‑Drittijiet tal‑Bniedem, il‑Liġi Internazzjonali u l‑Istudji Diplomatiċi.

Dun Karm ġie ordnat saċerdot fis‑27 ta’ Frar 1987 u nħatar bħala Viċi Kappillan ta’ Ħaż‑Żabbar. Fl‑1996 beda jservi fit‑Taqsima Amministrazzjoni tal‑Kurja u jaqdi dmirijiet pastorali fil‑Parroċċa ta’ Santa Katerina, iż‑Żurrieq, fejn għandu jservi sal‑lum.

Il‑Parroċċa tal‑Birgu tiġbor fiha madwar 2,958 persuna f’1,011 familja.

 

 

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.