Dehriet tal-Madonna f’Lourdes 2018

Print Friendly, PDF & Email

Id-dettalji tal-jiem li fihom jitfakkru id-dehriet tal-Madonna f’Lourdes kif ukoll iċ-ċelebrazzjonijiet li jsiru f’dawn il-jiem fil-Knisja ta’ Lourdes, fl-Imġarr, Għawdex.

 • L-ewwel dehra: Il-Ħadd, 11 ta’ Frar 2018 (Jum Dinji tal-Morda).  Fil-5.00pm, iqaddes l-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, u jiċċelebra Jum il-Morda.
 • It-tieni dehra: L-Erbgha, 14 ta’ Frar 2018 (l-Erbgħa tal-Irmied)
 • It-tielet dehra: Il-Ħadd, 18 ta’ Frar 2018
 • Ir-raba’ dehra: It-Tnejn, 19 ta’ Frar 2018
 • Il-ħames dehra: It-Tlieta, 20 ta’ Frar 2018
 • Is-sitt dehra: L-Erbgħa, 21 ta’ Frar 2018
 • Is-seba’ dehra: Il-Ġimgħa, 23 ta’ Frar 2018
 • It-tmien dehra: Is-Sibt, 24 ta’ Frar 2018
 • Id-disa’ dehra: Il-Ħadd, 25 ta’ Frar 2018
 • L-għaxar dehra: It-Tlieta, 27 ta’ Frar 2018
 • Il-ħdax-il dehra: L-Erbgħa, 28 ta’ Frar 2018
 • It-tnax-il dehra: Il-Ħamis, 1 ta’ Marzu 2018
 • It-tlettax-il dehra: Il-Ġimgħa, 2 ta’ Marzu 2018
 • L-erbatax-il dehra: Is-Sibt, 3 ta’ Marzu 2018
 • Il-ħmistax-il dehra: Il-Ħadd, 4 ta’ Marzu 2018
 • Is-sittax-il dehra: Il-Ħadd, 25 ta’ Marzu 2018 (Ħadd il-Palm)
 • Is-sbatax-il dehra: Is-Sibt, 7 ta’ April 2018
 • It-tmintax-il dehra: L-Erbgħa, 16 ta’ Lulju 2018

Il-quddies matul id-dehriet ikun: fil-5.15am; fid-9.00am (meta d-dehra taħbat il-Ħadd, il-quddiesa tkun fit-8.30am); fis-1.00pm; fit-3.30pm; u fil-5.00pm (ħin tax-xitwa; fil-ħin tas-sajf tkun fis-6.00pm).

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: