X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 25 ta’ Marzu 2018

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika
maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija

 • Monsinjur Alfred Xuereb ikkonsagrat Isqof
 • L-Arċisqof matul il-Ġimgħa Mqaddsa
 • Insibu ħin biex inqerru
 • Miet Monsinjur Charles G. Vella
 • Il-Laqgħa Ġenerali Annwali ta’ ‘Dar Ġużeppa Debono’
 • Soċjetà li tilqa’ l-ħajja
 • Fil-Via Sagra Djoċesana sar talb għall-Arċisqof Alfred Xuereb
 • Il-programm taż-żjara f’Għawdex tan-Nunzju Appostoliku fil-Korea t’Isfel u l-Mongolja, l-Isqof Alfred Xuereb
 • Soru magħrufa għall-ħidma tagħha fis-Sirja tħalli Malta
 • Il-Papa jħeġġeġ liż-żgħażagħ jidħlu fuq ‘facebook’ bi tħejjija għas-Sinodu
 • Il-Papa jżur is-santwarji San Piju tal-Pjagi
 • Trid tkun taf lil Ġesù?  Ħares lejn is-salib
 • It-talb u s-sagramenti jsaqqu l-għeruq biex ħajjitna twarrad
 • Naqdu lil Kristu f’ħutna li jinsabu fil-bżonn
 • Għadha sseħħ illum
 • Skandlu, bluha jew identità?
 • Il-profil tal-Kanonku Ġwann Ciarlò
 • L-Abort – Emanċipazzjoni tal-mara jew dekadenza morali?
 • Franġisku: ħames snin ta’ kuraġġ u fidi
 • Saċerdot qalbieni
 • Minjiera ta’ tagħrif li jiswa mitlqu deheb fejn jidħol iċ-ċajt Malti
 • “Il-foqra ssibuhom dejjem magħkom u tistgħu tgħinuhom kull meta tridu”
 • Difna ta’ Sultan

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: