Klinika tal-abort mibdula f’Dar ta’ Ħniena

Print Friendly, PDF & Email

Is-Sibt 24 ta’ Marzu 2018:  Il-Catholic Herald (20-11-2017) rrappurtat li klinika tal-abort li kienet ilha miftuħa tal-inqas 27 sena ġiet mibdula f’Dar tal-Ħniena għall-Foqra u waqt li tbierket  mill-Isqof Michael F. Burbridge, kienet dedikata lil Verġni Marija.   Matul iż-żmien li damet tintuża bħala klinika tal-mewt madwar 80 persuna Kattolika kienu jmorru regolarment jitolbu barra klinika, imma kienu jkunu mġegħla jżomm ‘l bogħod mill-post.  Dakinhar tat-tberik tal-post, dawn l-istess persuni kienu preżenti biex mal-Isqof tagħhom iroddu ħajr lil Alla li issa l-post kien konvertit f’dar ta’ kenn għal foqra, propju fil-Jum Dinji tal-Fqir.  Ara aktar dettalji …

https://www.catholicherald.com/News/Local_News/Bishop_Burbidge_blesses_the_new_Mother_of_Mercy_Free_Clinic/

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

One thought on “Klinika tal-abort mibdula f’Dar ta’ Ħniena”

  1. Grazzi Missier Etern li l klinika ta’ Abort giet mibdula f’ dar tal Hniena ghall- foqra:Nitolbok Missier Etern biex tahsel dawk it- trabi li gew maqtula f’ Abort fil guf ta’ Ommom jigi mamdin bid- Demm ta’ ghaziz ibnek fil- Gimgha Mqaddsa halli jkunu jistghtu jigu l- genna u taghmilhom Angli innocenti biex jitolbu ghal- ghaziza Ommhom. Nitolbok Missier f’iben ibnek Sidna Gesu’ Kristu Amen… Min Syd Australia MaryNancy

Leave a Reply

%d bloggers like this: