Home > Aħbarijiet > Klinika tal-abort mibdula f’Dar ta’ Ħniena

Klinika tal-abort mibdula f’Dar ta’ Ħniena


Is-Sibt 24 ta’ Marzu 2018:  Il-Catholic Herald (20-11-2017) rrappurtat li klinika tal-abort li kienet ilha miftuħa tal-inqas 27 sena ġiet mibdula f’Dar tal-Ħniena għall-Foqra u waqt li tbierket  mill-Isqof Michael F. Burbridge, kienet dedikata lil Verġni Marija.   Matul iż-żmien li damet tintuża bħala klinika tal-mewt madwar 80 persuna Kattolika kienu jmorru regolarment jitolbu barra klinika, imma kienu jkunu mġegħla jżomm ‘l bogħod mill-post.  Dakinhar tat-tberik tal-post, dawn l-istess persuni kienu preżenti biex mal-Isqof tagħhom iroddu ħajr lil Alla li issa l-post kien konvertit f’dar ta’ kenn għal foqra, propju fil-Jum Dinji tal-Fqir.  Ara aktar dettalji …

https://www.catholicherald.com/News/Local_News/Bishop_Burbidge_blesses_the_new_Mother_of_Mercy_Free_Clinic/

Categories: Aħbarijiet
  1. March 24, 2018 at 9:56 am

    Grazzi Missier Etern li l klinika ta’ Abort giet mibdula f’ dar tal Hniena ghall- foqra:Nitolbok Missier Etern biex tahsel dawk it- trabi li gew maqtula f’ Abort fil guf ta’ Ommom jigi mamdin bid- Demm ta’ ghaziz ibnek fil- Gimgha Mqaddsa halli jkunu jistghtu jigu l- genna u taghmilhom Angli innocenti biex jitolbu ghal- ghaziza Ommhom. Nitolbok Missier f’iben ibnek Sidna Gesu’ Kristu Amen… Min Syd Australia MaryNancy

  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: