X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 1 ta’ April 2018

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika
maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija

 • Ħa nifirħu u nithennew fih, Hallelujah!
 • Disa’ saċerdoti ġodda
 • Il-familja; iċ-ċentru veru tas-soċjetà
 • L-għotja kbira ta’ ħniena u mħabba se nilqgħuha?
 • L-Isqof hu għodda ta’ komunjoni
 • L-Arċisqof Alfred Xuereb lura f’art twelidu
 • Iż-żgħażagħ iridu Knisja aktar trasparenti
 • Id-difiża tal-fidi hi ħidma pastorali
 • Il-Papa jfaħħar xogħol l-infermiera
 • Jirrikonoxxi żball li għamel
 • Mingħajr kultura morali pubblika virtuża Demokrazija vera ma taħdimx sew
 • Wara l-mewt tax-xjenzjat Stephen Hawking Imfakkra laqgħa kordjali li kellu fil-Vatikan mal-Papa Franġisku
 • Dan hu l-jum li għamel il-Mulej
 • L-ewwel t’April
 • Żejda
 • Il-qtil tal-pulizija żagħżugħ Arnaud Beltrame
 • Il-futur tal-Knisja
 • Issa isbaħ!
 • L-UE ma tagħrafx l-għeruq Insara tagħha
 • Nikkonsidraw, nikkontemplaw il-misteri tat-tbatija ta’ tant familji separati
 • Għal Quddiesa aħjar
 • Fil-Gwatemala ma’ Dun Anton Grech, missjunarju Għawdxi
 • Inħallu l-qawmien ta’ Ġesù jsir il-qawmien tagħna wkoll
 • Il-ħaruf rebbieħ tal-Għid
 • Progress ekonomiku ġust li jrendi ħajja dinjituża

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: