X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 20 ta’ Mejju 2018

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija Il-ħruq tan-nar minn fuq proprjetà tal-Knisja

 • Policy li tħares is-sigurtà tan-nies
 • Simposju Internazzjonali f’Ta’ Pinu
 • L-AKM u d-Dar tal-Providenza jfakkru lil Monsinjur Mikiel Azzopardi
 • L-Arċisqof Scicluna nhar il-festa ta’ San Ġorġ Preca
 • €2.16 miljun f’fondi Ewropej għad-djoċesi ta’ Għawdex
 • Il-Papa Franġisku jiltaqa’ mal-Isqfijiet Ċileni
 • Il-ġenituri u l-parrinijiet huma fid-dmir li jgħinu lit-tfal jipperseveraw fil-fidi
 • Il-Papa kkundanna l-vjolenza fil-LN
 • Eluf kbar jimmarċjaw favur il-ħajja
 • L-Isqfijiet tat-Tajwan f’laqgħa mal-Papa
 • Gran Mastru ġdid għall-Ordni ta’ Malta
 • L-eks President tal-Bank tal-Vatikan jibda għaddej ġuri
 • Nitkellmu l-lingwa li jifhem kulħadd
 • Ma nistħux inxandru l-kelma tal-verità
 • L-Ewkaristija ħobż tal-ħajjin
 • Imħabba kbira lejn dawk emarġinati, bla vuċi, moħbija
 • Neħtieġuh ħafna!
 • It-tfal jeħtieġu ġenituri rġiel u nisa miżżewġa
 • Il-profil ta’ Dr Alfred Bonnici
 • Ktieb siewi għal-lum u għal għada
 • Kollox beda minn hawn
 • Disgħin sena ilu…
 • Is-Surmast Carmelo Pace
 • Jiftaħ beraħ il-bibien tal-ħajja tagħna jekk nistednuh
 • L-Ispirtu s-Santu jingħata lill-Knisja

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: