X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 28 ta’ Ottubru 2018

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Koppja Maltija titlob mill-Papa kelma ta’ inkoraġġiment u ta’ għajnuna
 • Appell għal studju nazzjonali dwar il-proprjetà
 • Il-ħlas tal-kera m’għandux ikun iktar minn terz tad-dħul li jkollu l-individwu
 • Il-‘Budget’ għall-2019
 • Il-Gvern ma jistax ikompli jaħrab mill-problemi li ħoloq hu stess
 • Seba’ abbozzi ta’ liġijiet ġodda
 • Erba’ konferenzi fil-parroċċa ma nsejħulhomx tħejjija għaż-żwieġ
 • Tagħlima oħra li tiswa għall-Insara ta’ kull żmien
 • L-Isqfijiet Kanadiżi kontra l-legalizzazzjoni tal-marijuana u l-kannabis għall-użu ta’ rikreazzjoni
 • Jabolixxi kull forma ta’ pornografija ‘online’
 • Fidi kbira, rieda soda, qalb ġeneruża
 • Fir-raċanċ jaf ikun hemm Alla
 • Il-liġi tal-kera
 • Ċentru żagħżugh fil-qalba tal-Knisja
 • Alla tal-fidi u Alla tax-xjenza
 • Dak l-imbierek ‘Halloween!’
 • Żball kbir tal-Ingliżi dwar Brexit
 • Il-parir ta’ Ratzinger
 • Id-dawl tal-fidi
 • Nagħtu lil Ġesù spazju fil-ħajja tagħna

Leave a Reply

%d bloggers like this: