X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 30 ta’ Diċembru 2018

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Il-messaġġ tal-Papa għal Jum il-Paċi
  Il-politika hi mezz essenzjali għall-bini tal-komunità umana u tal-istituzzjonijiet
 • “Sinjur Alla, jien għandi bżonnok”
 • Fl-għeluq tas-sena
 • It-twelid ta’ kull tarbija hu sinjal ta’ tama u stedina għar-responsabbiltà
 • Noħorġu l-maxtura tagħna
 • Il-Milied jgħallimna ngħożżu l-ħajja bl-imħabba
 • Jum il-Milied dikjarat vaganza pubblika
 • Żewġ Diretturi ġodda għall-Uffiċċju Informazzjoni
 • Relazzjonijiet aħjar bejn il-Vjetnam u s-Santa Sede
 • Il-Malti, Monsinjur Antoine Camilleri, involut għal darb’oħra fil-ħidma diplomatika
 • Intervista lill-Arċisqof ta’ Palermo Corrado Lorefice
  L-inġustizzja u r-regħba joħolqu l-faqar
 • Il-profil ta’ Adrian Mercieca
 • Ħsibijiet għall-2019
  Nitolbu biex iż=żgħażagħ jgħixu ħajjithom għas-servizz tal-oħrajn
 • Il-Familja Mqaddsa
 • Itlob lil Alla jagħtik id-dehen
 • Id-don tal-fidi u l-bżonn ta’ Alla

Leave a Reply

%d bloggers like this: