X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 6 ta’ Jannar 2019


Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Appell għal solidarjetà konkreta
 • Erba’ kandidati ġodda għas-saċerdozju
 • Abbatini Maltin jiltaqgħu mal-Papa Franġisku u mal-Kardinal Prospero Grech
 • Id-Dar tal-Providenza fil-qalb tan-nazzjoni Malti
 • Te Hominem Laudamus
 • Omm għażiża
 • Investiment Pastorali fiż-Żgħażagħ fi tliet komunitajiet parrokkjali f’Għawdex
 • Proġetti ta’ restawr estensiv fil-Bażilka San Ġorġ
 • Għodda siewja għat-tħejjija tal-prietka tal-Ħadd
 • Il-Papa Franġisku dwar l-iskandlu ta’ nies li jmorru l-knisja…
  U mbagħad jgħixu bil-mibegħda fi qlubhom jew iqasqsu fuq l-oħrajn
 • Il-Papa Franġisku b’riflessjoni oħra dwar il-familja
 • Meditazzjoni għaż-Żmien Liturġiku tal-Milied
 • Erbgħin sena ilu Ġwanni Pawlu II beda l-pontifikat tiegħu bix-xewqa li jkun qaddej
 • Ħarsa lura u oħra ’l quddiem
 • Proposta f’waqtha
 • Nirringrazzjaw lill-Mulej tal-ġid kollu li għamel fis-soċjetà Maltija
 • Int it-tieni omm tiegħi
 • L-2019 u l-paċi
 • Il-kewkba tal-Milied
 • Id-Dar komuni tagħna

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.