Il-Qaddejja ta’ Alla, Henry u Inez Casolani


Quddiesa u Adorazzjoni

Taħt id-direzzjoni tal-Vici Postulatur Fr Tony Sciberras u ta’ Mgr Anton Gouder, nhar is-Sibt 9 ta’ Marzu fis-6.p.m. fil-Kappella ta’ St Catherine, H’Attard …
ser ssir Quddiesa u Adorazzjoni ta’ nofssiegħa għal dawn l-intennzjonijiet …

B’tifħir u radd il-ħajr lil Alla tal-grazzji li nqalgħu bl-intercessjoni tal-Qaddejja ta’ Alla Henry u Inez Casolani.
Biex isir talb lil Alla għal dawk il-persuni li qed jitolbu xi grazzja.
Biex isir talb lil Alla ħalli jekk hija r-Rieda Tiegħu, il-Qaddejja ta’ Alla Henry u Inez Casolani jkunu dikjara Beati.
Kulħadd huwa mistieden u mħeġġeg li jieħu sehem.
Ara l-poster hawn taħt …

adorazzjoni poster 9 March 2019.jpg

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.