Il-Qaddejja ta’ Alla, Henry u Inez Casolani

Print Friendly, PDF & Email

Quddiesa u Adorazzjoni

Taħt id-direzzjoni tal-Vici Postulatur Fr Tony Sciberras u ta’ Mgr Anton Gouder, nhar is-Sibt 9 ta’ Marzu fis-6.p.m. fil-Kappella ta’ St Catherine, H’Attard …
ser ssir Quddiesa u Adorazzjoni ta’ nofssiegħa għal dawn l-intennzjonijiet …

B’tifħir u radd il-ħajr lil Alla tal-grazzji li nqalgħu bl-intercessjoni tal-Qaddejja ta’ Alla Henry u Inez Casolani.
Biex isir talb lil Alla għal dawk il-persuni li qed jitolbu xi grazzja.
Biex isir talb lil Alla ħalli jekk hija r-Rieda Tiegħu, il-Qaddejja ta’ Alla Henry u Inez Casolani jkunu dikjara Beati.
Kulħadd huwa mistieden u mħeġġeg li jieħu sehem.
Ara l-poster hawn taħt …

adorazzjoni poster 9 March 2019.jpg

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: