IT-TAMA FIT-TIĠRIB

Print Friendly, PDF & Email

3. It-Tlieta tal-Ottava tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Ġesù qalilha: “Mara, għalfejn qiegħda tibki? Lil min qiegħda tfittex (Ġw 20, 15).

F’din is-silta naraw lil  Marija ta’ Magdala tibki għax ħasbet illi kienu serqu lil  Ġesù, iżda fl-istess ħin kienet qiegħda titkellem miegħu. U proprju din hija l-esperjenza ta’ ħafna Nsara. Iħossuhom imbegħdin minn Ġesù għaliex ma jħossuhx iżda jkomplu jitolbu u mingħajr ma jindunaw, ir-relazzjoni ma’ Kristu tkun qiegħda tikber.

Il-bniedem jitlef il-grazzja ta’ Alla biss permezz tad-dnub il-mejjet. Nistgħu niddeskrivuh bħala ksur tar-relazzjoni ma’ Alla. Iżda meta wieħed ma jħossx l-esperjenza sensibbli ta’ Ġesù ma jfissirx li qiegħed fit-triq il-ħażina. Infatti l-grazzja ta’ Alla  mhux dejjem tinħass u għalhekk wieħed jista’ jaħseb li tilef lil Ġesù, iżda fil-fatt ikun qiegħed joqrob lejh.

Qaddisin kbar, bħal Santa Tereża ta’ Avila, għaddew minn dawn l-iljieli mudlama fir-ruħ tagħhom. Iżda ma qatgħux qalbhom. Komplew jitolbu avolja ma kienu jħossu xejn iżda fl-aħħar, Ġesù reġa’ tfaċċa b’mod sensibbli jiġifieri bdew iħossuh aktar ċar, għax ikunu għaddew mill-prova.

U dan jista’ jiġri lilna wkoll. L-iskop tat-talb huwa li wieħed ifittex lil Alla u mhux li jitlob  biex jieħu gost. U għalhekk meta ma nibqgħux inħossu l-gost tat-talb inkomplu nitolbu xorta waħda, konvinti li Ġesù huwa dejjem magħna.

Il-fidi tagħna tista’ wkoll tgħaddi minn provi fejn ġie  li nistaqsu: Imma Alla fejn hu?! F’dawn il-mumenti għandna nġibu quddiem għajnejna din is-silta. Marija ta’ Magdala tfittex lil Ġesù u taħseb li serquh filwaqt, li mingħajr ma kienet taf, kienet qiegħda titkellem miegħu. Dan jgħallimna li Alla huwa dejjem magħna, anke jekk ma nindunawx jew ma nħossuhx.

Leave a Reply

%d bloggers like this: