L-IMPORTANZA TAL-EWKARISTIJA


16. It-Tnejn wara t-Tielet Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Aħdmu mhux għall-ikel li jgħaddi, iżda għall-ikel li jibqa’ għall-ħajja ta’ dejjem.

Inkunu nfissru ħażin il-Vanġelu jekk ngħidu li Kristu qiegħed jikkundanna x-xogħol ta’ kuljum. Huwa nnifsu ta importanza u qaddes ix-xogħol billi sakemm ħareġ għall-ħajja pubblika kien jaħdem bħala mastrudaxxa flimkien ma’ San Ġużepp. Niftakru li fil-ħolqien tad-dinja Alla bierek xogħol il-bniedem.

Iżda jiżbalja dak il-bniedem li jagħti importanza żejda lix-xogħol u lill-qligħ materjali b’konsegwenza li jittraskura l-ħajja spiritwali. Fil-fatt għandu jkun hemm ħin għax-xogħol, għall-mistrieħ u r-rikreazzjoni u għat-talb liturġiku u personali.

Inżommu li x-xogħol u l-Ewkaristija ma jeskludux lil xulxin. Mhux biss ma jeskludux lil xulxin iżda għandhom rabta bejniethom. Meta Ġesù waqqaf l-Ewkaristija bierek xogħol il-bniedem billi għażel li jibqa’ magħna taħt l-ispeċi tal-ħobż u l-inbid. U dawn huma “frott tal-art u xogħol il-bniedem.”

L-Ewkaristija għandha tkun forza biex intejbu d-dinja u nġibu aktar ġustizzja. Inkunu niżbaljaw meta naħsbu li ser nimxu ‘l quddiem personalment jekk inħallu barra l-Ewkaristija, il-ħajja spiritwali u l-liġi ta’ Alla mill-programm regolari ta’ ħajjitna.

Għandna wkoll niftakru dak li qal Ġesù li l-bniedem ma jgħix biss bil-ħobż iżda b’kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Il-materjal huwa importanti iżda jekk dan ikun ta’ detriment għall-ħajja spiritwali mhuwiex ser jagħmilna kuntenti, anzi jħallilna vojt u dalma f’qalbna.

Niftakru li l-Ewkaristija hija l-ħobż tal-ħajja ta’ dejjem. Din id-dinja tgħaddi għalina wkoll, u l-Ewkaristija hija dak l-ikel li bih Kristu jsaħħaħna fit-triq lejn l-eternità.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.