X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 21 ta’ Lulju 2019

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija

 • L-ewwel Quddiesa tal-Isqof Giovanni Cefai MSSP f’Malta
  Jagħżel li jagħmilha quddiem il-kwadru tal-Madonna ta’ Pompei
 • Il-bini tal-Kurja dalgħodu se jkun miftuħ għall-pubbliku
 • Il-qalb kbira tal-pulizija
 • Il-knisja Kristu Re f’Raħal Ġdid fil-proċess li ssir bażilka
 • Elevata għad-dinjità ta’ Knisja Arċipretali
 • Radju Marija beda jxandar mill-istudios il-ġodda
 • Il-Papa jappella għad-djalogu
 • Sena ta’ talb u adorazzjoni
 • Lejn il-beatifikazzjoni ta’ Fulton John Sheen
 • L-intervista ta’ Valentina Alazraki lill-Papa Franġisku mxandra mill-istazzjon Messikan Televisa fit-28 ta’ Mejju 2019
  Fil-ħidma politika dinjija hemm xi ħaġa li mhix taħdem sew
 • L-istħarriġ tal-Awtorità tax-Xandir u l-istazzjonijiet tar-radju ‘tal-Knisja’
 • Il-ġid komuni
 • Is-soċjetà għandha tgħin lill-Pulizja biex issir ġustizzja
 • Is-suldati ministri tas-sigurtà u tal-libertà
 • Inxerrdu l-ferħ u mhux id-dwejjaq
 • Dawk li jibqgħu jservu
 • Il-libertà tal-espressjoni
 • Il-profil ta’ Fr Joseph Cassar, Ġiżwita
 • L-isbaħ ġurnata f’ħajjitna… meta wegħedna mħabbitna lil xulxin
 • Laqgħetu għandha?
 • It-triq ta’ Għemmaws f’pajjiżna
 • Il-Verġni tal-Karmelu maħruġa f’pellegrinaġġ fil-Balluta

Leave a Reply

%d bloggers like this: