Just be there!

In a very thought-provoking banner, which is presently standing at the left hand-side of Mater Dei’s Hospital chapel, there is a profound saying of St. Teresa of Calcutta: If you have a sick or lonely person … be there. May be just to hold a hand, may be just to give a smile, that is the greatest, the most beautiful work. Continue reading Just be there!

Tislima mill-Papa Piju XII u minn San Ġorġ Preca lil Marija Reġina

Illum, ġimgħa wara t-Tlugħ is-Sema ta’ Marija, hi l-festa ta’ MARIJA REĠINA. Kien nhar il-11 ta’ Ottubru 1954, il-Papa Piju XII ħareġ enċiklika AD CAELI REGINAM fejn wera kif Marija, Omm vera ta’ Ġesù l-Iben ta’ Alla magħmul bniedem, hija wkoll tista’ tissejjah bir-raġun ir-’Reġina tal-ħolqien kollu’. Tletin sena qabel, San Ġorġ Preca kkompona talba kantata li antiċipat dak li ħabbar il-Papa fl-enċiklika. Hi t-talba tal-VESTIS HONORIS, (LIBSA TA’ ĠIEĦ), fejn Dun Ġorġ isejjaħ lill-Madonna ‘Sinjura tal-ħolqien kollu’.

Rapport minn Joe Borg

Il-messaġġ tal-Isqof Awżiljarju fil-jum internazzjonali li jfakkar il-vittmi ta’ atti ta’ vjolenza minħabba r-reliġjon jew t-twemmin

Il-Ħamis, 22 ta’ Awwissu 2019: L-Isqof Galea-Curmi waqt intervista fuq 103FM fil-jum internazzjonali li jfakkar il-vittmi ta’ atti ta’ vjolenza minħabba r-reliġjon jew t-twemmin. Continue reading Il-messaġġ tal-Isqof Awżiljarju fil-jum internazzjonali li jfakkar il-vittmi ta’ atti ta’ vjolenza minħabba r-reliġjon jew t-twemmin