90 anniversarju tal-Azzjoni Kattolika f’Malta: reunion taż-ŻAK

Fi Frar tal-2020 l-Azzjoni Kattolika se tkun qed tiċċelebra d-90 Anniversarju tat-twaqqif tagħha f’Malta. Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tad-90 Anniversarju li se jkunu qed isiru minn issa sa Ottubru tal-2020, saret reunion għal dawk il-persuni li kienu membri fiż-ŻAK fl-2010 jew qabel, is-Sibt 19 t’Ottubru. Continue reading 90 anniversarju tal-Azzjoni Kattolika f’Malta: reunion taż-ŻAK

Il-Papa f’Santa Marta: L-imħabba ta’ Kristu mhix telenovela

Il-Ħamis, 31 ta’ Ottubru 2019: Fl-omelija tal-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa għamel riflessjoni dwar l-ewwel qari tal-liturġija meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani. Franġisku spjega illi l-Appostlu tal-Ġnus jista’ jinħass xi ftit supperv u ċert iżżejjed minnu nnifsu meta jafferma li la t-taħbit, la d-dwejjaq, la l-persekuzzjoni, la l-ġuħ, la l-għera, la t-tiġrib, u lanqas ix-xabla ma jistgħu jifirduna mill-imħabba ta’ Kristu.
Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: L-imħabba ta’ Kristu mhix telenovela