Prezentazzjoni tal-Mulej

Kull sena fit-2 ta’ Frar, il-Knisja tiċċelebra s-Solennità tal-Preżentazzjoni tal-Mulej Ġesù fit-Tempju, dik li b’mod popolari nirreferu għaliha bħala l-Kandlora – kelma li ġejja mill-kelma “xemgħa” għaliex dakinhar isir it-tberik tax-xemgħat. Hawn taħt tista’ ssib preżentazzjoni dwar din iċ-ċelebrazzjoni.  Hawn tliet verzjonijiet: powerpoint presentation, powerpoint show u video.

Continue reading “Prezentazzjoni tal-Mulej”