X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 23 ta’ Frar 2020

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Quddiesa ta’ Radd ta’ Ħajr fid-90 Anniversarju tal-Azzjoni Kattolika Maltija
 • Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lil-Azzjoni Kattolika Maltija għad-90 Anniversarju
 • Azzjoni Kattolika b’kontribut importanti fis-soċjetà Maltija
 • 90 b’ħarsitna lejn il-100
 • Nostalġija kreattiva
 • Ix-xjuħija ma toħodlokx is-saħħa, għall-kuntrarju hija żżidha
 • L-isqfijiet Maltin jattendu konferenza dwar l-immigrazzjoni u l-paċi fil-Mediterran
 • F’Jum il-Ħajja f’Għawdex isir ġbir għal Dar Ġużeppa Debono
 • San Valentinu u l-maħbubin
 • Ħidma pastorali fi bnadi remoti
 • Il-kok Taljan ta’ 89 sena li jsajjar għall-foqra u n-nies bla dar ta’ Ruma
 • Qalb tkellem lil qalb
 • Azzjoni Kattolika Maltija – 90 sena
 • Is-sejħa tar-Randan
 • 90 YearsofService
 • Niżirgħu t-Tama!
 • Moviment ispirat minn valuri minsuġa fid-Duttrina Soċjali tal-Knisja
 • Naf is-suċċess tal-karriera tiegħi lill-Azzjoni Kattolika
 • Mela darba…
 • L-eroj tal-bieraħ, tal-lum u ta’ għada
 • L-Azzjoni Kattolika għarfet timxi dejjem maż-żminijiet
 • It-Talba tal-Missierna
 • Lilek, x’jagħmlek imdejjaq?
 • Mistoqsija u tweġiba
 • Kunu perfetti bħalma hu perfett missierkom
 • L-abort – parir familjari

Leave a Reply

%d bloggers like this: