Il-Ħamis, 1 ta’ Ottubru 2020


Li tifraħ bil-korrezjoni u ċ-ċanfir turi li wieħed iħobb il-virtujiet li huma kuntarji għal dawk il-waqgħat li għalihom ikun qed jiġi kkoreġut u mċanfar. U għalhekk huwa sinjal ta’ avvanz fil-perfezzjoni.

San Franġisk de Sales