It-Tnejn, 2 ta’ Novembru 2020


Li wieħed jieħu gost li jkun ikkoreġut u mwissi juri li dan ikun iħobb il-virtujiet li huma kuntrarji għal dawk il-waqgħat li għalihom kien ikkoreġut u mwissi . U dan, allura, hu sinjal kbir ta’ mixi ’l quddiem fil-perfezzjoni.

San Franġisk de Sales