Int l-inbid it-tajjeb erfajtu sa issa!

Print Friendly, PDF & Email

Dan l-aħħar ġie f’idejja ktieb mill-isbaħ u li jitħaddet il-volumi fuq min kitbu. Qiegħed nirreferi għall-ktieb My Pen’s toil, miktub mill-Profs. Patri Salvinu Caruana OSA.

Lill-Patri Salvinu issa ilni nafu s-snin. Kien wieħed mill-letturi tiegħi tal-Patroloġija fil-kors tat-teoloġija li l-Mulej tani grazzja li nagħmel fil-Fakultà tat-Teoloġija fl-Università ta’ Malta. Liema kors għadni u nibqa’ ngħożżu sal-aħħar nifs ta’ ħajti l-għaliex għadu jkellimni sal-ġurnata mqaddsa tallum. Xi ħaġa li dejjem laqtitni f’Patri Salvinu, dan il-ħabib hekk antik u hekk ġdid, hi li jitħaddet mill-anqas biex jagħti leħen lill-pinna tiegħu.

Fil-fatt, jiena u naqra dan il-ktieb qed nistħajjel lil Patri Salvinu qiegħed jobdi fedelment il-parir ta’ San Ambroġ lil Santu Wistin, hekk kif dan kien ikkonverta u beda l-ħajja ġdida tiegħu fi Kristu Ġesu bħala Nisrani, kif rappreżentata fil-film kolossali Restless Heart: It’s ink! Remember to use it all! Din linka! Ftakar li tużaha kollha!

U dak li Patri Salvinu, b’mod mill-aktar akkademiku u fl-istess ħin pastorali, qed iwettaq b’tant ġenerożità fin-nisġa ta’ ħajtu, kif murija f’dan il-ktieb. Għax, għal Patri Salvinu, dawn is-sebgħin sena ta’ ħajja tiegħu fostna kienu tabilħaqq snin fejn żera’ il-Kelma ta’ Alla bil-kitba u bit-tagħlim bil-għan li din, għalkemm hi l-iżgħar waħda fost iż-żrieragħ kollha, … meta tikber tkun l-akbar waħda fost il-ħxejjex u ssir siġra, hekk li l-għasafar tal-ajru jiġu u jbejtu fil-friegħ tagħha (Mt 13:32).

Personalment għoddejt mal-35 ktieb u papers akkademiċi tul dawn is-snin ta’ ħidma fejjieda b’risq is-Saltna ta’ Alla minn dan l-Agostinjan ħabrieki. Dan biex ma nsemmix ukoll seba’ kotba oħra li uħud minnhom diġà ġew ippubblikati! Għal dan kollu ma nistax ma niżżix ħajr lill-Mulej għax-xogħol fejjiedi li l-Ispirtu tal-Mulej qed iwettaq, fuq l-eżempju ta’ Santu Wistin, permezz ta’ Patri Salvinu!

Fil-messaġġ tiegħu f’għeluq is-sebgħin sena tiegħu, Patri Leslie Gatt OSA, il-Provinċjal tal-Patrijiet Agostinjani, kiteb hekk fuq Patri Salvinu: “Ta’ sebgħin, issa li rtira bħala Professur mill-Università ta’ Malta wara seba’ u għoxrin sena ta’ ħidma, aħna nħarsu ‘il quddiem biex nibbenifikaw mill-frott tar-riċerka tiegħu f’pubblikazzjonijiet oħra u anki fit-tmexxija tal-Istitut Agostinjan”.

Grazzi Patri Salvinu li l-għerf li l-Mulej tak matul iż-żminijiet qed taqsmu magħna! U grazzi li qed tħeġġiġna bl-eżempju tiegħek, fosthom lili l-ewwel wieħed, biex dejjem niftakar li l-linka għandi nużaha kollha! Għażiż ħija Salvinu, b’din kitbietek, tassew li int l-inbid it-tajjeb erfajtu sa issa! (Ġw 2:10).

Dan il-ktieb tistgħu takkwistawh billi ċċemplu fuq 79294177 jew 77708700.

Patri Mario Attard OFM Cap

%d