It-Tlieta, 22 ta’ Diċembru 2020

Print Friendly, PDF & Email

Nibgħat inselli għalikom minn Żmirna flimkien mal-Knejjes ta’ Alla li jinsabu hawn miegħi. Huma sabbruni b’kull mod, kemm fil-ġisem kif ukoll fir-ruħ. Il-ktajjen li qed inġorr għal Ġesù Kristu u li nitlob li  bil-ferh nasal għand Alla, jeżortawkom: ipperseveraw fil-għaqda bejnietkom u fit-talb kommunitarju. 

San Injazju t’Antijokja

%d bloggers like this: