Missjunarji maqtula matul is-sena li għaddiet 2020

Skont l-Aġenzija Fides tal-Vatikan, fis-sena 2020, madwar għoxrin missjunarju u missjunarju nqatlu madwar id-dinja: tmien saċerdoti, reliġjuż maskili, tliet reliġjużi nisa, żewġ seminaristi u sitt lajċi. 

Fl-Amerikani kienu reġistrati ħames saċerdoti maqtula u tliet lajċi.  Fl-Afrika nqatel saċerdot, tliet reliġjużi nisa, seminarista u żewġ lajċi. Fl-Asja nqatel saċerdot, seminarista u lajk.  Fl-Ewropa, nqatel saċerdot u nqatel lajk. Fl-aħħar għoxrin sena, jiġifieri mis-sena tal-ġublew sal-lum, inqatlu 535 ħaddiem pastorali, fosthom ħamsa li kienu isqfijiet.

Rapport għal-Laikos minn Fr Geoffrey G. Attard

Published by

Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.