Il-Ħamis, 11 ta’ Frar 2021

Print Friendly, PDF & Email

Inħabirku  bħal tant erwieħ magħżulin, li nimxu wara l-Imqaddsa Omm, li nimxu dejjem qribha, bla ma nieħdu l-ebda triq oħra li twassal għall-ħajja, ħlief dik li mxiet Ommna.

San Bonaventura

%d bloggers like this: