Erġgħu duru lejja

Il-Fuljett li s-Sezzjoni tagħna ħarġet għal żmien ir-Randan. Normalment dan il-fuljett ikun stampat u mqassam, imma minħabba fiċ-ċirkustanzi preżeti tal-pandemija qiegħed ikun publkat f’din il-paġna tal-Laikos.

Ara l-fuljett kollu minn hawn …