L-Erbgħa, 29 ta’ Diċembru 2021

Print Friendly, PDF & Email

Alla mhuwiex solitudni, imma kommunjoni perfetta. Għal din ir-raġuni il-persuna umana, xbieha ta’ Alla, tirrealizza lilha nfisha fl-imħabba, li hi d-don sinċier tal-persuna nfisha.

Benedettu XVI, Papa Emeritu

%d bloggers like this: