Il-Ħadd, 8 ta’ Mejju 2022

Print Friendly, PDF & Email

O midneb, taqtax qalbek, imma irrikorri għand Marija f’kull bżonn tiegħek. Itlobha l-għajnuna, għax din hija r-Rieda divina li hija tgħin f’kull bżonn tiegħek.

San Bazilju l-Kbir

%d bloggers like this: