Il-Ħadd, 26 ta’ Ġunju 2022

Print Friendly, PDF & Email

Eva, għax għażlet li temmen lis-serpent minflok il-Kelma ta’ Alla, ġabet il-mewt fid-dinja, waqt li s-Sultana tagħna, għax emmnet il-kelmiet tal-anġlu, li waqt li tibqa’ verġni kellha ssir Omm il-Mulej, ġabet is-salvazzjoni lid-dinja.

Tertulljanu

%d bloggers like this: