Lectio Divina għal żmien l-Avvent

Print Friendly, PDF & Email

Fil-poster t’hawn taħt issibu Aħbar Tajba! Stedina għas-smiegħ tal-Kelma ta’ Alla…… minn nhar il-Ħadd li ġej, fis-6.30pm, fis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu.

“Aħna l-Insara għandna bżonn kbir li nisimgħu l-Kelma ta’ Alla! Il-Kelma tgħinna nindunaw li l-ħajja tal-fidi tagħna, aktar minn kollox, hija relazzjoni mal-persuna ta’ Ġesù ħaj…… Il-Kelma hija Ġesù nnifsu, li fih, bih u għalih kollox kien maħluq u kollox qiegħed iżomm. Hija Ġesù, u kull darba li nisimgħuha tinħoloq fina u tagħmilna tiegħu: Kristjani……” mill-Ittra Pastorali tal-Isqof Anton (1/10/22)

Leave a Reply

%d bloggers like this: