Fratelli tutti u l-fruntieri fid-dinja

P. Fabio Baggio C.S., Sottosegretarju għall-Migranti u r-Rifuġjati

L-ittra Enċiklika “Fratelli tutti” (FT) hi dedikata lill-fraternità u l-ħbiberija soċjali, żewġ prinċipji li jħassbu ħafna lill-Qdusija Tiegħu.  Ir-rabta sfiqa bejn dawn iż-żewġ temi u kwistjonijiet oħra f’dak li għandu x’jaqsam mal-migranti u r-rifuġajti, il-persuni turufnati u l-vittmi tat-traffikar, hi spjegata ċar fl-introduzzjoni tad-dokument li jispjega kif il-Papa Franġisku sab l-ispirazzjoni tiegħu mill-Fqajjar ta’ Assisi. 

AKTAR