Lectio Divina tat-13-il Ħadd. Sena “B”

Vanġelu (Mk 5, 22-43): Fis-silta tal-lum insibu żewġ mirakli straordinarji. Barra li naraw l-aspett uman tagħhom, infittxu l-messaġġ li jrid iwasslilna S. Mark. Biex nagħmlu dan jiħtieġ niflu l-lingwaġġ simboliku li juża’, e.g. il-mara kienet ilha 12-il sena marida, u t-tifla kellha 12-il sena. B’dan Mark qed jirreferi għall-poplu Lhudi li ta’ spiss kien imxebbaħ ma’ mara mbierka minn Alla biex ikollha ħafna tfal. Fil-Bibbja, il-kelma “mbierek” tfisser “tagħti l-ħajja.” In fatti, meta Alla bierek lil Abraham, wiegħdu li uliedu se jkunu numerużi daqs il-kwiekeb tas-sema. Continue reading “Lectio Divina tat-13-il Ħadd. Sena “B””

Twelid ta’ San Ġwann Battista. Sena “B”

Vanġelu (Lq 1, 57-66, 80): Il-21 ta’ Ġunju ikollna l-itwal ġurnata. Mill-għada ‘l quddiem, il-jum jibda jiqsar. Aktarx intagħżlet l-24 bħala l-festa ta’ Ġwanni, għax kif feġġ Kristu fix-xena, qal lid-dixxipli tiegħu: “Jiħtieġ li jien niċkien biex jikber Hu.”  Continue reading “Twelid ta’ San Ġwann Battista. Sena “B””

Lectio Divina għall-11-il  Ħadd, Sena “B”

Vanġelu (Mk 4, 26-34): Ġesu jkompli jfiehem is-Saltna t’Alla permezz tal-parabboli. Ġa qal dik tal-bidwi li ħareġ jiżra’ u ż-żerriegħa waqgħet f’diversi postijiet fl-għalqa. Min dan joħroġ li ż-żerriegħa hi l-Kelma t’Alla li jiħtieġ li tinżera’ f’qalb il-bnedmin. Illum naqraw żewġ parabboli oħra. L-ewwel waħda nsibuha f’Mark biss. Continue reading “Lectio Divina għall-11-il  Ħadd, Sena “B””

Lectio Divina tal-10 Ħadd. Sena “B”

Vanġelu (Mk 3, 20-35): Is-silta tal-lum toħodna fil-bidu tal-ħajja pubblika ta’ Ġesu. Kien f’dar Kafarnahum mimlija nies li, tant kienu qed jissaħħru bi kliemu, li nsew imorru jieklu.  F’Nazaret qrabatu, minn flok ferħu b’dan, bdew jinkwetaw fuqu. Continue reading “Lectio Divina tal-10 Ħadd. Sena “B””

Lectio Divina għall-Festa tal-Ġisem u Demm tal-Mulej. Sena “B”

Vanġelu (Mk 14, 12-16, 22-26): Fl-Aħħar Ċena Ġesu, wara li qasam il-ħobż u offra l-kalċi bl-inbid lid-dixxipli, tahom kmand: “Agħmlu dan b’tifkira tiegħi.” Fl-ewwel sekli, il-komunitajiet kienu jiltaqgħu fid-djar fil-jum imsejjaħ “tax-xemx”, biex jobdu dal-kmand. Ma kienu jagħmlu l-ebda devozzjoni oħra ħlief dan il-qsim tal-ħobż. Kienu jiltaqgħu madwar il-mejda tal-ikel, f’atmosfera familjari, xejn pompa bħal, p.e. ir-riti tat-Tempju. Kien rit sempliċi, awtentiku u festiv għax kienu konxji tat-tifsira ta’ dak li kienu qed jagħmlu. Kien piuttost provokattiv ukoll għal dak iż-żmien meta jistqarru li qed jieħdu l-Ġisem u d-Demm ta’ Ġesu. Mal-medda taż-żmien daħlu xi devozzjonijiet fuq l-Ewkaristija li ċajpru xi ftit is-sinifikat awtentiku ta’ dal-ġest li għamel Ġesu. L-aħħar Konċilju reġa’ afferma il-veru sinifikat u, biex aħna nagħmlu hekk ukoll, irridu nerġgħu lura għalli ġara dak in-nhar. Continue reading “Lectio Divina għall-Festa tal-Ġisem u Demm tal-Mulej. Sena “B””

Lectio Divina għas-Solennità tat-Trinità Qaddisa: Sena “B”

Vanġelu (Mt 28, 16-20): Dis-silta tagħlaq l-Evanġelju ta’ S. Mattew, fejn rajna l-ħajja ta’ Ġesù fuq din l-art – it-twelid f’Betlem, it-trobbija f’Nazareth, u l-ħidma f’Kafarnaum u
Ġerusalemm. B’ebda mod m’għandna nqisu dis-silta bħala t-tmiem tal-ħidma ta’ Ġesù fuq din l-art. Pjuttost hija bidu. Ġesù se jidħol fid-dar tal-Missier u jħalli l-Missjoni tiegħu f’idejn l-Appostli. Ordnalhom biex jinġabru fil-Galilija, fuq il-muntanja tal-Beatitudni. Muntanja tal-ġebel imma wkoll waħda li tirrappreżenta l-post fejn il-bnedmin setgħu jaċċettaw u jassimilaw il-ħsibijiet t’Alla. Kien il-post fejn wieħed seta’ jara l-Baħar tal-Galilija u Kafarnaum, fejn Ġesù żvolġa ħafna mill-ministeru Tiegħu. Continue reading “Lectio Divina għas-Solennità tat-Trinità Qaddisa: Sena “B””

Lectio Divina fis-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin. Sena “B”

Vanġelu (Ġw15, 26-27; 16, 12-15): Fir-rejalta’ tad-dinja tal-lum liema huma l-forzi li qed imexxu? L-egoiżmu joffri ħafna għażliet lill-bniedem, bħalma jagħmlu l-flus, il-ġid materjali, il-gideb, il-kilba biex tiddomina l-oħrajn, il-qerq, eċċ. Kif nafu tant tajjeb, kull fejn il-bniedem iħalli lil dawn il-forzi jmexxuh, jinħoloq kaos u dulluvju ta’ żbalji li ma jħallux bniedem jgħix tassew uman. Hawn tirrenja l-liġi tal-ġungla, vjolenza feroċi, dnub u mewt. L-enfasi hawn hi fuq il-ħajja materjali u bijoloġika li, kif jaf kulħadd, tiġi fit-tmiem. Imma, ħafna bnedmin oħra jittamaw f’ħajja oħra, dik li ma tintemm qatt. (Ikona Bizantina turi re ħiereġ minn għar mudlam b’xi parċmini tal-Iskritturra f’idejh. Dan ġej biex jillumina d-dinja). Continue reading “Lectio Divina fis-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin. Sena “B””