Lectio Divina tat-18-il Ħadd. Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 12, 13-21): Għall-grazzja t’Alla, għadna nsibu familji magħquda, l-aktar fejn il-ġenituri għadhom ħajjin u jservu ta’ punt ta’ riferiment għall-ulied. Meta jonqsu l-ġenituri aktarx li jibda l-inkwiet, l-aktar imħabba l-wirt. Dan jiġri wkoll fost l-Insara meta jħallu l-egoiżmu jħassrilhom kull sentiment qaddis, e.g. lejn ħuhom li jkun fil-bżonn aktar minn ħutu. Xi wħud jispiċċaw ma jkellmux lil xulxin. Dil-ħaġa kienet tiġri anki fi żmien Ġesu, li ried ibiddel din il-mentalita’. Continue reading Lectio Divina tat-18-il Ħadd. Sena “Ċ”

Lectio Divina tas-17-il Ħadd. Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 11, 1-13): L-Insara li malli jqumu jroddu s-salib u jgħidu xi talba qed jonqsu. Ħafna huma dawk li jaqbdu gazzetta, mowbajl jew kompjuter. Imma dawn biss huma biżżejjed biex wieħed jgħix aktar uman? Matul il-jum, ukoll, b’dil-ġenn ta’ ħajja, iħallu barra dak li f’għajnejhom hu ħela ta’ ħin, e.g. it-talb. In fatti, jibżgħu joqogħdu ftit fis-silenzju li ma jmorrux jindunaw kemm qed jgħixu ħajja bla sens. Continue reading Lectio Divina tas-17-il Ħadd. Sena “Ċ”

Lectio Divina tas-16-il Ħadd. Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 10, 38-42): Betanja tinsab tliet kilometri ‘il bogħod minn Ġersualem, in-naħa ta’ Lvant tal-Ġetsemani. Hawn kienet toqgħod familja mhux tas-soltu: tliet aħwa mhux miżżewġin. Skont Luqa u Ġwanni, din kienet xempju ta’ komunita’ li tilqa’ lil Ġesu u l-Vanġelu tiegħu. F’Ġerusalem, Ġesu kien jikkumbatti mal-Iskribi u l-Fariżej għax, b’ras iebsa, riedu jkomplu bil-prattika tar-reliġjon kif fassluha huma. Din ħaġa li m’għoġbitx lill-Missier. Minn flok,  riedhom jagħtu aktar importanza  lill-bżonnijiet tal-proxxmu, kif rajna l-Ħadd li għadda. Continue reading Lectio Divina tas-16-il Ħadd. Sena “Ċ”

Lectio Divina tat-13-il Ħadd matul is-Sena “Ċ”


Vanġelu (Lq 9, 51-62): Fis-silta tal-lum insibu li Ġesu ilu xi tliet snin fil-ħajja pubblika tiegħu. Fost il-ħafna nies li aċċettawh, ma kontx issib Skribi  jew Fariżej. Dawn kienu jqisuh midgħi għax kien jaħfer id-dnubiet bla ma jara jekk dak li jkun hux niedem jew le. Kien jiċħad ukoll lil  Alla tagħhom li jikkastiga l-ħżiena. Continue reading Lectio Divina tat-13-il Ħadd matul is-Sena “Ċ”

Lectio Divina għas-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej (Corpus Christi)

Vanġelu (Lq 9, 11-17): Is-silta tal-lum nafuha bħala “it-tkattir tal-ħobż”. Insibuha sitt darbiet fl-erba’ vanġeli. B’hekk ħafna jikkonkludu li Ġesu wettaq dan il-miraklu biex juri pubblikament li hu Alla.  Jiħtieġ nevitaw dit-tifsira żbaljata jekk irridu naslu għall-messaġġ li l-evanġelisti jridu jwasslu. Il-kliem “miraklu” u “multiplikazzjoni” (tkattir) ma nsibuhomx f’dis-silta, għalhekk hemm bżonn ninsewhom. Li nsibu hu li Ġesu ħa l-ħobż u l-ħut, berikhom, tahom lid-dixxipli biex iqassmuhom, u “kulħadd kiel u xeba’.” Jekk nieħdu s-sitt rakkonti ta’ dil-ġrajja, insibu li l-post, in-numru ta’ nies u tal-ħobżiet huma differenti. Continue reading Lectio Divina għas-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej (Corpus Christi)