Lectio Divina tat-2 Ħadd matul is-Sena A

Vanġelu (Ġw 1, 29-34): Ġwanni kien jistieden lill-Lhud biex, mill-Lvant tal-Ġordan, jinżlu jitgħammdu fix-xmara, u mbagħad jitilgħu u jaqsmu għall-Punent. Dan simbolu ta’ meta Ġożwe’ għamel l-istess ħaġa 1200 sena qabel, biex b’hekk daħħal il-poplu Lhudi fl-Art Imwiegħda. Hawn spiċċa għalihom il-jasar u bdew jgħixu ta’ nies liberi. Continue reading Lectio Divina tat-2 Ħadd matul is-Sena A

Lectio Divina. Familja Mqaddsa. Sena A

Vanġelu (Mt 2, 13-15, 19-23):  Fir-rakkont ta’ dil-ġrajja, il-Vanġeli Apokrifi ħallew il-fantasija tiġri bihom. Isemmu li f’dan il-vjaġġ seħħew mirakli, iljuni li pproteġu lill-Familja mqaddsa, weraq tal-palm li miel biex it-tamal ikun milħuq, eċċ.  Jiħtieġ ngħidu li dil-ġrajja la hija ħrafa u l-anqas mhi biss fatt storiku. Hemm bżonn nikkonċentraw fuq il-messaġġ li Mattew ried iwasslilna. Continue reading Lectio Divina. Familja Mqaddsa. Sena A

Lectio Divina tar-4 Ħadd Avvent Sena A

Vanġelu (Matt 1, 18-24):  Ir-rakkont tat-twelid ta’ Ġesu skond Mattew hu differenti minn ta’ Luqa. It-tnejn m’għandniex neħduhom biss bħala rapporti ta’ ġrajjiet storiċi minn ġurnalisti, imma nfittxu l-messaġġ ċentrali.  Għal ħafna snin, Israel kien jistenna l-Messija; u meta kien jinqala’ xi għawġ, kienu jippretendu l-Messija jiġi u jidħol għalihom.  Il-Messija Continue reading Lectio Divina tar-4 Ħadd Avvent Sena A

Lectio Divina tat-3 Ħadd tal-Avvent. Sena “A”

Vanġelu  (Mattew 11, 2 – 11): Ġwanni priġunier fil-fortizza Makeronte ta’ Erodi, li kienet fuq quċċata ta’ muntanja lil hinn mill-Baħar Mejjet.  F’din il-fortizza kien hemm is-sala fejn żifnet Salome u talbet ras Ġwanni.  Erodja riedet toqtol lil Ġwanni għax kien perikoluż u n-nies kienu jżommu miegħu meta jixliha li kienet qed tiddradixxi lil żewġha.  Erodi jarresta lil Ġwanni kemm għax kien qed isir popolari wisq u kemm biex jipproteġih minn Erodja, u jżommu taħt għajnejh.  Erodi kien joqgħod jisimgħu u kien jittrattah tajjeb.  Kien iħalli d-dixxipli tiegħu jiġu jarawh.  Dawn kienu jtarrfulu x’qed jgħid u x’qed jagħmel Ġesu. Continue reading Lectio Divina tat-3 Ħadd tal-Avvent. Sena “A”

Lectio Divina. Tnissil bla tebgħa ta’ Marija

8 Diċembru (It-tnissil bla tebgħa ta’ Marija) -Kunċizzjoni

Vanġelu: (Lq 1. 26-38):  L-Annunzjata hija waħda mill-avvenimenti li l-aktar ġiet impittra tul is-sekli.  Hawn min isaqsi jekk dar-rakkont seħħx eżatt kif inhu miktub.  Fil-każ li hekk, l-anġlu kif kien, u daħal mill-bieb jew le?  U Marija kif ma qalet xejn lil Ġużeppi b’kulma ġralha? Dawn huma domandi li jitqanqlu mill-kurżita’ tagħna u m’għandhomx importanza.  Biex nifhmu sew dan ir-rakkont, irridu naraw il-lingwaġġ li juża Luqa, u nsibu li din hi paġna tejoloġika li nkibtet wara r-Reżurrezjoni, i.e. meta l-komunita kienet għarfet min kien tassew Ġesu, iben Marija, sa mill-konċepiment, i.e. Iben Alla l-Għoli.  Luqa jissellef frażijiet milll-Antik Testment, e.g. “ix-xebba twelled iben”, eċċ.  Luqa jridna nqisu din il-ġrajja bħala waħda mill-aktar importanti fl-istorja tal-umanita’. Continue reading Lectio Divina. Tnissil bla tebgħa ta’ Marija

Lectio Divina tal-1 Ħadd tal-Avvent. Sena “A”

Vanġelu (Mt 24, 37-44):  Id-dixxipli jistiednu ‘l Ġesu jammira t-tempju.  Għalihom kien ifisser stabbilta,  għax Israel kellu miegħu lil Alla.  Kien itihom sens ta’ sigurta’ għax din kienet ir-reliġjon tagħhom u ma kellu jinbidel xejn mir-relazzjoni li kellhom m’Alla, u l-mod kif jagħmlu ċ-ċerimonji.  Basta wieħed josserva t-Torah (il-ktieb tal-liġi).  Għalhekk Ġerusalem u t-Tempju ma kinux se jiġġarrfu għax kien hemm Alla jgħammar hemm.  Ġesu jħabbar il-waqgħa tat-Tempju, it-tmiem tad-dinja antika u l-bidu ta’ dinja ġdida. Continue reading Lectio Divina tal-1 Ħadd tal-Avvent. Sena “A”