Lectio Divina għall-21 Ħadd. Sena “B”

21  Ħadd Matul Sena B

Vanġelu ( Ġw 6, 60 – 69): Ġesu jagħlaq id-dsikors tiegħu fis-sinagoga ta’ Kafarnahum. Illum mhux il-Ġudej jilmentaw fuqu imma d-dixxipli. Din hi kriżi li kull dixxiplu (anki ta’ żmienna) jgħaddi minna meta jirrejalizza x’tinvolvi bis-sħiħ il-proposta ta’ Ġesu għal dinja ġdida. Ħafna jaslu biex jgħidu: “Iebes dal-kliem.Min jista’ jisimgħu?” Għax dan hu kliem li meta se tħabbat rasek miegħu se tweġġa’.  Mhux faċli tifhem li jiħtieġ tiekol il-ġisem u tixrob id-demm ta’ Sidna Ġesu Kristu.  Min isibha faċli aktarx li ma jkun fehem xejn. Continue reading “Lectio Divina għall-21 Ħadd. Sena “B””

Lectio Divina tal-20 Ħadd. Sena “B”

Vanġelu:  Il-festa ta’ Corpus twaqqfet wara li qamu ħafna disputi fuq il-preżenza ta’ Ġesu fl-Ewkaristija, u wara li bdew ħafna devozzjonijiet, xi wħud tajbin, imma oħrajn tbiegħdu mis-sens veru ta’ dal-misteru.  Għal din l-awtentiċita rridu mmorru għas-sors ta’ dan id-diskors, u għall-ġest li għamel Ġesu fl-Aħħar Ċena. Sinifikattiv ħafna l-fatt li Ġesu ma waqqafx dan is-Sagrament f’kuntest reliġjuż, fit-Tempju jew f’xi sinagoga, imma f’kuntest pjuttost profan – waqt ikla.  Irridu nfarfru t-trab u nnaddfu s-sadid li trabba matul is-sekli fuq dan is-suġġett.  Continue reading “Lectio Divina tal-20 Ħadd. Sena “B””

Lectio Divina tad-19-il Ħadd. Sena “B”

Vanġelu (Ġw 6,41-51): Il-Ħadd li għadda rajna kif il-bniedem mhux bil-ħobż materjali biss jgħix. Hawn min jinvesti ħafna enerġija f’karriera brillanti, biex fl-aħħar jgħid: “U issa x’se nagħmel?” Jew dak li jdur id-dinja, waravl-aħħar vjaġġ jgħid: “U issa fejn se mmur?”  Kulħadd iħoss il-bżonn tal-infinit f’ħajtu. Continue reading “Lectio Divina tad-19-il Ħadd. Sena “B””

Lectio Divina tat-18 Ħadd. Sena “B”

Vanġelu (Ġw 6, 24-35): Ftit versi qabel is-silta tal-lum insibu li Ġesu baqa’ fuq l-għolja waqt li d-dixxipli niżlu ħdejn il-baħar, rikbu d-dgħajsa u ġibdu għax-xatt l-ieħor. Il-baħar qam sew u beda jonfoħ riħ qawwi. Ġesu deher miexi fuq l-ilma u qalilhom: “Jiena hu, la tibżgħux.” Kif kien tielgħa fuq id-dgħajsa, din messet l-art. Din id-dgħajsa ta’ Pietru qed iġġorr l-ewwel komunita’ li, kuntrarju għall-folla mitmugħa minn Ġesu, aċċettaw il-proposta tiegħu għal dinja ġdida. Din titlob impenn qawwi u diffiċli u, kull tant, ta’ qtigħ il-qalb. Imma b’Ġesu magħhom. il-biża’, l-irwiefen u l-qtigħ il-qalb jgħibu. Continue reading “Lectio Divina tat-18 Ħadd. Sena “B””

Lectio Divina tas-17-il Ħadd. Sena “B”

Vanġelu (Ġw 6, 1-15): Ftit noti ta’ qabel: (a) Hawn min jalludi għas-silta tal-lum bħala “l-multiplikazzjoni tal-ħobż.” Ġesu m’għamilx multiplikazzjoni, imma wera lid-dixxipli x’għandhom jagħmlu biex kull bniedem ikollu x’jiekol, i,e, qabad il-ħobż u l-ħut u “radd il-ħajr.” Imbagħad tahom lid-dixxipli biex huma jqassmuh lin-nies. Anki llum Ġesu jrid li nsolvu l-problema tal-ġuħ billi, l-ewwel u qabel kollox, nitolbu. (b) Fil-Vanġelu nsibu sitt rakkonti ta’ din l-istess ġrajja b’ċerti dettalji ivarjaw. Continue reading “Lectio Divina tas-17-il Ħadd. Sena “B””

Lectio Divina tas-16-il Ħadd. Sena “B”

Vanġelu (Mk 6, 30-34): L-Appostli reġgħu ġew lura mill-missjoni li fdalhom Ġesu. Qalulu kulma għamlu u kif baqgħu mistagħġba meta raw ix-xjtaen jaħarbu. Il-missjoni tal-Kommunita’ Nisranija tal-lum hija l-istess waħda fdata f’idejn l-ewwel Appostli. Ġesu wkoll  kull tant isejħilna qrib tiegħu biex ngħidulu: Continue reading “Lectio Divina tas-16-il Ħadd. Sena “B””

Lectio Divina tal-15-il Ħadd. Sena “B”

Vanġelu (Mk 6, 7-13): Il-Ħadd li għadda rajna kif Nazaret ma laqgħetx il-Kelma ta’ Ġesu. Dan jiġri wkoll lilna saċerdoti, katekisti u lajċi mpenjati fil-ħidma pastorali tagħna meta ma nsibux min jisma’.  Jiħtieġ ma naqtgħux qalbna għax dak li għalina jidher falliment jista’ jkun opportunita’ biex jinfetħu bibien oħra. Hekk għamel Ġesu, li llum narawh jitlaq minn Nazaret biex imur f’irħula oħra. Jiddeċiedi li wasal il-waqt li jitlob l-għajnuna tad-dixxipli fil-missjoni tiegħu. Ried li l-Kelma tiegħu tasal permezz ta’ dawk li emmnu fiH u fil-Bxara t-Tajba. Għadu jagħmel hekk illum permezz tal-Insara kollha, li huma d-dixxipli ta’ Ġesu tal-lum. Continue reading “Lectio Divina tal-15-il Ħadd. Sena “B””