Archive

Archive for the ‘Lectio Divina’ Category

Lectio Divina għall-Ħadd fl-Ottava tal-Milied. Il-Familja Mqaddsa.

December 28, 2017 Leave a comment

Vanġelu (Lq 2. 22-40): Meta koppja Lhud kien ikollhom tifel, kien meħtieġ jagħmlu żewġ riti: (a) Fil-Lvant Nofsani dak iż-żmien kienu jibżgħu li mal-ħruġ ta’ xi demm mill-ġisem (bħalma jiġri fi twelid) wieħed jiġi espost għal xi mard. Għalhekk kienet meħtieġa il-purifikazzjoni; (b) Fit-Torah kien hemm stipulat li l-ewwel wild kellu jiġi offrut lill-Mulej bħala sinjal li dan kien rigal t’Alla.  Naturalment ma setgħux joqtlu tarbija.  Minn flokha kienu jissagrifikaw annimal skond  il-mezzi li jkollhom. Read more…

Categories: Lectio Divina

Lectio Divina tar-4  Ħadd tal-Avvent Sena B

December 18, 2017 Leave a comment

Vanġelu: (Lq 1. 26-38):  L-Annunzjata hija waħda mill-avvenimenti li l-aktar ġiet impittra tul is-sekli.  Hawn min isaqsi jekk dar-rakkont seħħx eżatt kif inhu miktub.  Fil-każ li hekk, l-anġlu kif kien, u daħal mill-bieb jew le?  U Marija kif ma qalet xejn lil Ġużeppi b’kulma ġralha? Dawn huma domandi li jitqanqlu mill-kurżita’ tagħna u m’għandhomx importanza.  Read more…

Categories: Lectio Divina

Lectio Divina tat-3  Ħadd tal-Avvent Sena B

December 11, 2017 Leave a comment

Vanġelu (Ġw. 1. 6-8, 19-28): Ġwanni jibda l-Vanġelu tiegħu bi prologu (introduzzjoni):  “…il-Verb kien Alla….il-Verb sar bniedem.”  Il-verb hu l-kelma. Il-bniedem jgħaddi messaġġi kemm bil-kelma kif ukoll b’ġesti, b’ħarsa, tgħannieqa, bewsa, u anki bl-istess silenzju.  Meta Ġesu ħalla midinba tbus riġlejh, għadda messaġġ lil dawk preżenti.  Mela l-messaġġ ta’ Ġesu nsibuh f’kulma qal u kulma għamel.  Illum Ġesu għadu jkellimna pemezz tal-Knisja tiegħu.  Jiħtieġ nirriflettu ta’ spiss fuq dil-kelma, għax hi kelma ħajja li saret “id-dawl tal-bnedmin, id-dawl jiddi fid-dlam” (Ġw. 1. 4). Read more…

Categories: Lectio Divina

Lectio Divina tat-Tieni Ħadd  tal-Avvent Sena B

December 5, 2017 Leave a comment

Vanġelu (Mark: 1. 1-8): Fl-1 seklu u nofs tal-Knisja, il-kelma “Vanġelu” kienet tirreferi mhux għal xi ktieb imma għal kwalunkwe aħbar tajba: rebħa fuq l-għadu, rebħa f’tellieqa, twelid ta’ imperatur.  Naturalment, il-ferħ li jġibu aħbarijiet bħal dawn ma kellux ħajja twila.  B’hekk S. Mark jibda r-rakkont tiegħu bl-Aħbar (THE news) li se tibqa’ dejjem tajba. Il-Lhud fl-eżilju tal-Babilonja kienu jistennew l-aħbar tal-ħelsien tagħhom.  Meta waslet fil-qrib il-profeta jgħid: “Int (evanġelizzatur), li tagħti aħbarijiet tajba, mur Ġerusalemm u għidilha li uliedha dal-waqt se jerġgħu lura…. Read more…

Categories: Lectio Divina

Lectio Divina tal-Ewwel Ħadd tal-Avvent Sena  B 

November 27, 2017 Leave a comment

Vanġelu (Mark 13. 33-37): Fis-sena B se nsibu siltiet mill-Vanġelu ta’ S. Mark. “Avvent” tfisser ‘dak li għandu jiġi’.  Ġesu ġie elfejn sena ilu, imma għadu jiġi kuljum f’ħajjitna. Illum se naraw l-importanza tal-preparazzjoni għal dil-miġja.   Hu jrid jidħol f’ħajjitna biex iġibilna l-paċi u l-ferħ.  Jekk ma nħejjux ruħna sew, għandu mnejn inkunu qed nagħlqulu l-bieb f’wiċċu. Read more…

Categories: Lectio Divina

Lectio Divina tal-34  Ħadd Matul Sena A Kristu Re

November 20, 2017 Leave a comment

Vanġelu (Matt. 25. 31-46): “Morru minn quddiemi, misħutin, fin-nar ta’ dejjem li tħejja għax-xitan.”  Kliem iebes bħal dan ta’ Ġesu insibuh sitt darbiet fl-Evanġelji.  Żgur li jibqa’ stampat fil-moħħ ta’ min jisimgħu. Fil-passat, ħafna qassisin u katekisti ħadu dal-kliem litterlament, u xerrdu twerwir fil-priedki u fit-tagħlim tagħhom.  L-effett ta’ dan għadu jinħass  sal-lum, għax xi wħud minna, Insara tajbin, qed jistennew il-ġudizzju b’ċertu biża’.  Minn flok, dal-ġudizzju se jkun laqgħa ta’mħabba bejn Missier u ibnu/bintu. Read more…

Categories: Lectio Divina

Lectio Divina tat-33  Ħadd  Matul Sena A

November 13, 2017 Leave a comment

Vanġelu (Matt. 25. 14-30): It-tmiem tas-sena Liturġika ifakkarna fl-aħħar ta’ ħajjitna. Dan m’għandux inikkitna, imma għandu jkabbrilna l-għaqal li jgħinna niżnu sewwa dak li l-aktar jgħodd f’ħajjitna. Il-parabbola tal-lum se tgħinna nagħmlu dan. Read more…

Categories: Lectio Divina