Lectio Divina għall-Ewwel Ħadd tar-Randan, Sena “Ċ”

Vanġelu: (Lq 4, 1-13): Meta naħsbu fuq ix-xitan, inpinġu mostru tal-biża’. Kieku jippreżenta ruħu hekk, ħadd ma jisma’ minnu. Il-gwaj hu li juri ruħu f’forma attraenti, u mhux kulħadd jinduna bil-maskri li jinħeba warajhom. Jiġi jsefsiflek: “Jien nixtieqlek il-ġid. Irridek tkun ferħan. Mela għamel kif ngħidlek.” Fil-Ġenesi, hu mpinġi bħala serp. Mhux għall-velenu li jista’ jtina imma għax, peress li jbiddel qoxortu kull sena, kienu jaħsbu li jġedded ħajtu mill-ġdid, u b’hekk jgħix għal dejjem. F’xi kulturi, allura, is-serp kien meqjuż li kellu s-sigriet tal-ħajja ta’ dejjem, u kellu l-qawwa li din jagħtiha lil min irid. Continue reading “Lectio Divina għall-Ewwel Ħadd tar-Randan, Sena “Ċ””

Lectio Divina tas-7 Ħadd matul is-Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 6, 27 – 38): Il-Ħadd li għadda rajna kif Ġesu feraħ lid-dixxipli għax għamlu għażla tajba. L-aħħar “henjin” kienet għax se jiltaqgħu mal-persekuzzjoni minħabba li l-proposta ta’ Ġesu hi differenti minn dak li jiddettalna l-istint tagħna. Għalhekk ħafna jsibuha iebsa biex jaċċettawha. Jekk in-Nisrani jirraġuna u jitkellem bħal dawn, ħadd mhu se jkellmu. Imma jekk jinkarna l-Vanġelu f’ħajtu, se jheżżeż l-ordni stabbilit u l-imġieba ta’ dawk li qatt ma semgħu kliem Ġesu. Bil-fors se jiġi kkritikat, emarġinat jekk mhux ukoll ippersegwitat.  Kif se jġib ruħu n-Nisrani f’din is-sitwazzjoni? Continue reading “Lectio Divina tas-7 Ħadd matul is-Sena “Ċ””

Lectio Divina għas-6 Ħadd matul is-Sena “Ċ”

Vanġelu (6, 17-26): Kulħadd jixtieq ikun ferħan u hieni. Il-problema hi kif wieħed se jikseb il-ferħ. Fil-Bibbja nsibu 27 mod kif nesprimu l-ferħ, għax, wara kollox, Alla ħalaqna biex inkunu ferħanin. Ħafna għorrief indikaw it-triq għall-ferħ, imma mhux kollha kienu tajbin. Fil-Lvant u fil-Greċja kienu jużaw dil-forma letterarja: “Imbierek int jekk tagħmel hekk, għax tikseb it-tali ħaġa.” Anki fis-Salmi nsibu dil-forma: “Imbierek dak (a) li ma jimxix bħas-slavaġ,  (b) li jieħu ħsieb il-fqar.” Kienet tintuża wkoll l-oppost: “Oj, hemm, x’mort għamilt b’idejk?” Xi wħud interpretaw ħażin din l-“Oj” u bidluha fi “gwaj għalik li għamilt hekk” bil-konsegwenza ta’ kastig minn Alla: “Gwaj għalik Korażim, Betsajda, intom Fariżej ipokriti..” Fil-Vanġelu Ġesu juża l-istess forma. Barra s-silta tal-lum insibu beatitudni oħra, 45 b’kollox, e.g. “Imbierka int li emmint”, “Imberkin dawk li ma rawx u emmnu.” Continue reading “Lectio Divina għas-6 Ħadd matul is-Sena “Ċ””

Lectio Divina tal-5 Ħadd Matul Sena “Ċ”

Fis-sena 2019, il-Ħames Ħadd matul is-Sena jaħbat fl-10 ta’ Frar u allura dakinhar f’Malta u f’Għawdex fil-Quddiesa nfakkru l-miġja fostna tal-Appostlu Missierna San Pawl.  Tista’ ssib il-Lectio Divina propja minn hawn … klikkja


Lectio Divina tal-5 Ħadd Matul Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 5, 1-11): Wara li jkunu semgħu is-silta tal-lum, xi wħud isaqsu: “Veru miraklu li qabdu daqshekk ħut?” Aħjar ma niqfux hawn imma mmorru dritt għall-messaġġ li jrid iwasslilna Luqa: Il-veru miraklu hu li ttella’ bnedmin mill-qiegħ li jkunu niżlu fih għax ikun ħadhom il-kurrent tal-ħażen, daħku bihom il-mezzi ta’ komunikazzjoni, eċċ. Continue reading “Lectio Divina tal-5 Ħadd Matul Sena “Ċ””

Lectio Divina għar-4 Ħadd matul is-Sena “Ċ”

Vanġelu (4, 21-30): Illum il-Vanġelu jkompli ma’ tal-Ħadd li għadda, fejn Ġesu ħabbar il-missjoni messijanika tiegħu. Ma ppriedka l-ebda prattika reliġjuża jew xi domma tal-fidi, imma bidu ta’ dinja fejn tirrenja l-ġustizzja, l-imħabba, il-maħfra u l-għaqda ta’ aħwa, ulied tal-istess Missier. Dinja fejn ħadd  mhu impur jew fil-qiegħ tas-soċjeta’ imma kulħadd indaqs. Continue reading “Lectio Divina għar-4 Ħadd matul is-Sena “Ċ””